Psykologi & PædagogikAbrahamowitz, Finn

--Det handler om mennesker. - en indføring i psykologi. Gyldendal. 1999. 2 udg. Heftet m orig omslag. 312 s.100,-

--Jung. Et liv. Gyldendal.1998. 1. udg. 1. opl. Orig indbinding. 334 sider. Illustrationer i s/h. Med forlagsstempel og ellers nærmest som ny.120,-


Abrahamsen, Marianne (red mfl)

--Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse. KLIM. 2014. 178 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Ackerman, Larry

--Identitetskoden. Opdag formålet med dit liv. Aschehoug. 2006. Orig kartonindbinding. 180 sider. Frisk eksemplar.110,-


Alberoni, Francesco

--Erotik. Politikens Bogklub. 1986. Orig omslag. 236 sider.75,-

--Værdier. Lindhardt og Ringhof. 1997. 1. udg. Orig heftet indbinding. 169 sider. Enne hjørne med anelse brugstegn, ellers pæn.90,-


Alsted, Jacob & Ditte Haslund

--Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi. Forlaget Samfundslitteratur. 2008. 2. udg. 325 sider. Originalt trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Andersen, Hanne Leth & Jens Christian Jacobsen (red).

--Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur. 2012. 226 sider. Orig trådheftning i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Andersen, Henrik og Vian Kristensen (red).

--Naturfag. Trin 2. Munksgaard. 2013. 273 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.120,-


Andersen, Peter Østergaard - Lars Jacob Muschinsky (red mfl).

--Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag. 2007. 3. opl. Stor format. 752 sider Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.200,-


Andersen,Tine (mfl.)

--Vinkler på voksenvejledning. Praksisbeskrivelser. Dansk psykologisk forlag. 2008. 1. udg. Orig heftet indbinding. 291 sider. Som ny og med forlagsstempel160,-


Andersson, Sven Ingmar

--Sundhedspsykologi. En introduktion. Gyldendals Bogklubber. 2007. 207 sider. Heftet i orig omslag. Som ny.150,-


Andkjær Olsen, Ole - Chr Brad Thomsen - Bente Pedersen (red)

--Fokus på Freud. Essays. Hans Reitzels forlag. 2006. 333 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Nærmest som ny.250,-


Andkjær Olsen, Ole - Simo Køppe

--Psykoanalysen efter Freud. Bind 1-2. Gyldendal. 1996. 1136 sider i alt. Originalt kartonindbinding. Frisk rent sæt.250,-


Appignanesi, Richard og Oscar Zarate

--Freud for begyndere. Roskilde Bogcafe. 1998. 176 sider. Orig limheftet papirindbinding. Pænt eksemplar.75,-


Asen, Eia og Jones, Elsa

--Systemisk parterapi og depression. Dansk Psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 172 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Baldursson, Einar Baldvin

--Hyberstress. Frydendlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i og omslag. Forisk eksmeplar med forlagsstempel.200,-


Barker, Chris

--Culturea studies - theory and practice. Sage 2011. 4th edit. 552 pp. Stor solid paperback. Frisk rent eksempalr.125,-


Bech-Jørgensen, Birte

--Nye tider og usædvanlige fællesskaber. Socialpædagogisk forlag. 2001. Heftet m orig omslag. 271 s.125,-


Belling, Tove og Cerstrøm, Thomas

--Fortællinger fra U'et. Teori U omsat i liv og lederskab. Dansk Psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Bennet, J. G.

--Gurdjieff. Thanning & Appel. Atlantis bøgerne 1975. Forlagets papirbind. 288 s.60,-


Ben-Shahar, Tel

--Lykkeligere. Find glæden i hverdagen. Dansk Psykologisk forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 218 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Bernstein, Basil

--Basil Bernsteins kodeteori. - plus et udvalg af de væsentligste artikler bla om usynlig pædagogik. Christians Ejlers forlag 1974. 213 sider. Orig trådheftning, i orignaltn omslag. Velholdt eksemplar.125,-


Bertelsen, Jes

--Dybdepsykologi 1. Samlerens bogklub. 1978. 135 sider. Heftet med tråd, i orig osmlag. Som ny.90-


Bertelsen, Morten & Steltler, Reinhard (red).

--Team. Udvikling og læring. Dansk psykologisk forlag. 2005. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Bertelsen, Preben

--Antropologisk psykologi. Frydenlund psykologi. 2003. 232 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Nevna ved kant af inderomslag, ellers nærmest som ny.125,-


Bisgaard, Else (red mfl).

--Voksenundervisning på arbejde. Kompetenceudvikling i udviklingsområder. Aalborg Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 282 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk eksemplar.140,-


Bjørkvold, Jon-Roar

--Det musiske menneske. Hans Reitzels forlag. 1992. 5. rev udg. Orig trådheftet kartonindbidning. Pænt og rent eksemplar.200,-


Blakemore, Sarah & Uta Frith

--Den lærende hjerne. Hvad hjerneforskningen kan fortælle pædagogikken. Dansk Psykologisk Forlag 2011. 296 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.185,-


Bloch, Dorothy

--Ellers kommer heksen og æder mig. Om børns fantasi og angst for at blive slået ihjel af deres forældre. Hans Reitzels Forlag. 1987. 230 sider. Heftet i orig omslag. Velholdt.100,-


Bo, Karen-Asta, Jens Guldager & Birgitte Zeeberg (red)

--Udsatte Børn. Et helhedsperspektiv. Akademsik forlag. 2013. 2. udg. 323 sider. Originalt omslag, med lette småbrugstegn.150,-


Boer, Ch. & James Hillman

--Freuds Egen Kogebog. Multivers. 2006. 236 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Nærmest som ny.145,-


Bolen, Jean Shinoda

--De indre Guder. En ny mandepsykologi. Gyldendal. 1992. 398 sider. Heftet i orig omslag. Pænt rent eksemplar.125,-

--De indre Gudinder. En ny kvindepsykologi. Gyldendal. 1991. 323 sider. Heftet i orig omslag. Mindre ejersignatur tilskrevet på inderomslag ellers pænt rent eksemplar.150,-


Bolvid, Tom G. & Henrik Day Poulsen (red).

--Psykiatri - En grundbog. Munksgaards Forlag. 2009. 2. udg. 5. opl.333 sider. Heftet, og i orihnalt omslag. Lille ejersignatur ved kant af inderomslag, ellers pænt rent eksemplar.120,-


Bolvig, Klaus - Højrup, Thomas (red).

--Velfærdssamfund. Velfærdsstatens forsvarsform? Museum Tusculanums forlag. 2007. 1. udg. 478 sider. Stor format. Orig kartonindbinding. Som ny.140,-


Bowlby, John

--At knytte og bryde nære bånd. . Tilknytning og tab, selvtillid og sorg. Det lille forlag 2000. Heftet, i originalt omslag. Lidt læsekanttegn, ellers pænt rent eksemplar.110,-

--En sikker base. Tilknytningsteoriens kliniske anvendelse. Det lille forlag 2001. 4. opl. 200 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.120,-


Bratt, Nancy

--Vejen til Karin. Et psykoterapeutisk forløb. Gyldendal 1991. Heftet papirbind 256 s.100,-


Brekke, Mary & Tom Tiller (red).

--Læreren som forsker. KLIM. 2014. 324 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.125,-


Broden, Margareta Berg

--Mor og barn i ingenmandsland. Intervention i spædbarnsperioden. Hans Reitzels forlag. 2000. 6. opl. 393 sider. Orig trådheftning. Frisk rent eksemplar.150,-


Brudal, Lisbeth F.

--Positiv psykologi. Empati, flow, køn, humor. Dansk psykologisk forlag. 2008. Heftet i orig omslag. 296 sider. Frisk rent eksemplar.150,-


Brun, Birgitte & Knudsen, Per

--Psykologisk undersøgelsesmetodik - en basisbog. Dansk psykologisk forlag. 1999. 2. opl. 362 sider. Originalt trådheftet indbinding. Nogle ganle ejerstempler, ellers velholdt eksemplar.100,-


Brørup, Mogens, Hauge, Lene & Thomsen, Ulrik Lysager

--Den nye psykologihåndbog. Gyldendal. 1999. 2. udgave. 1. opl. Heftet indbinding. 416 sider.125,-


Buchardt, Mette

--Kulturforklaring. Uddannelseshistorier om muslimskhed. Tiderne Skifter 2016. 207 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Burns, Kidge

--Fokus på løsninger. Dansk Psykologisk Forlag. 2008. 1. udg. Heftet i orig omslag. 283 sider. Forlagsstempel og som ny.170,-


Buschard, Birgitte Kaas

--Et liv med børn. - fra graviditet til skolestart. Gyldendal. 1997. Kartonbind. 382 sider. 120,-


Butler, Gillian

--At overvinde socialangst og generthed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi. Forlaget Klim. 2001. 232 sider. Orig trådheftning i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Börjeson, Bengt & Håkansson, Hans

--Truede børn. Socialt arbejde ved anbringelse af børn uden for hjemmet. Soc. Bibliotek / Munksgaard. 1998. 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. Forlagsfrisk eksemplar. 356 sider.150,-


Caille, Philippe & Rey, Yveline

--Terapeutiske ritualer. Tano. 1995. 176 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Ejerspemple, ellers pænt eksemplar.125,-


Carlgren, Ingrid - Marton, Ference

--Fremtidens lærere. Gyldendal. 2002. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. Pænt og rent eksemplar.175,-


Chopra, Deepak

--Hemmelighedernes bog. Borgens Bogklub. 2005. 2. Udg. 1. Opl. Forlagets originale kartonindbinding. 280 sider. Pænt eksemplar.120,-


Christensen, Ole - Christiansen, Rene B.

--Lærerne og de nye vilkår. Profession og Praksis. Forlaget Unge Pædagoger. 2010. 1. udg. 142 sider. Orig omslag som ny.100,-


Chua, Amy

--Kampråb fra en tigermor. Gads forlag. 2011. 223 sider. Orig limheftet papirindbinding. Med forlagsstempel og let læsestribe på ryg.100,-


Claesson, Bodil

--Drømte mig en drøm i nat. Om drømme, chakraer og personlig udvikling. Komma & Clausen bøger. 1991. 144 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.80,-


Clarkson, Petruska

--Ethics. Working with ethical and moral dilemmas in Psychotherapy. Whurr publishers. 2000. later print. 320 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tulskrevte på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-

--On Psychotherapy 2. Including The 7-level model. Whurr publishers. 2002. 181 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tilskrevet på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-

--On Psychotherapy. Whurr publishers. 2005. 248 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tilskrevet på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-

--Psychotherapy as positive Psychology. Whurr publishers. 2005. 196 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tilskrevet på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-


Cohen, Anthony P.

--Selvbevidsthed - en alternativ identitetsantropologi. Det lille forlag 1995. 272 sider. Heftet, og i orignalt omslag. Ryg lidt falmet ellers pænt rent eksemplar.100,-


Cole, Michael

--Kulturpsykologi. Hans reitzels forlag. 2003. 411 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Cornelius, Hans - Schnack, Karsten

--Voksenpædagogisk opslagsbog. Christian Ejlers Forlag. 1999. 2. udgave. Orig kartonindbinding. 342 sider. Som ny.125,-


Csikszentmihalyi, Mihaly

--Flow - optimaloplevelsens psykologi. Munksgaard. 1991. 1. udg. 351 sider. Orig heftet indbinding. Pænt rent eksemplar.175,-

--Flow og engagement i hverdagen Dansk psykologisk forlag. 2005. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Cullberg, Johan

--Psykoser - et humanistisk og biologisk perspektiv. Hans Reitzels forlag 2001. 334 sider. Original trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.145,-

--Skaberkriser. Strindbergs inferno og Dagermans. Hans Reitzels forlag. 1994. 1. udg. 1. opl. Heftet eksemplar. 194 sider.100,-


Dahl, Kristian & Thorkil Molly-Søholm

--leadership Pipeline i Den Offentlige Sektor. Dansk Psykologisk forlag. 2012. 1. udg. 254 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.145,-


Dahl, Ole Vadum

--Coaching og kunsten at leve. Borgens Bogklub. 2007. 2. udg. 1. opl. 280 sider. Original kartonindbidning. Frisk rent eksemplar.95,-


Dahler-Larsen, Peter

--Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. 2003. 222 sider. Heftet, i orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Dalsgaard, Thomas (red).

--Stress - et vikår i det moderne arbejdsliv? Jurist og økonomforbundets forlag. 2006. 258 sider. Originalt heftet med tråd, i orig omslag. Lærerynke på ryg ellers velholdt eksemplar.150,-


Dambrg, Erik - Jens Dolin - Gitte Holten Ingerslev

--Gymnastikpædagogik - en grundbog. Hans Reitzels forlag. 2006. 539 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Velholdt eksemplar.200,-


Damm, Dorte og Per Hove Thomsen (red).

--Børneliv med kaos. Om børn og unge med ADHD. Hans Reitzels forlag. 2012. 2. udg. 1. opl. 251 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Davidsen-Nielsen, Marianne

--Blandt Løver. Social Pædagogisk bibliotek. 2011. 2. udg. 1. opl. 323 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Davis, Ronald D.

--Den begavede dyslektiker. Klim. 2006. 1. udg. 1. opl. 274 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.160,-


Dencik, Lars - Jørgensen, Per Schultz - Sommer, Dion

--Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels forlag. 2008. Orig heftet indbinding. 437 sider. Nærmest som ny.200,-


Drotner, Kirsten

--Disney i Danmark. Høst&Søn. 2003. Orig heftet indbinding. 206 sider. Som ny.150,-


Dulewicz, Victor & Higgs, Malcom

--Emotionel intelligens i organisationer. Dansk psykologisk forlag. 2001. 174 sider. Orignal trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Dunn, Judy & Plomin, Robert

--Søskende. Samme baggrund forskellige liv. Hans Reitzels forlag. 1991. Orig heftet indbinding. 206 sider.100,-


Egenfeldt-Nielsen, Simon & Smith, Jonas H.

--Den digetale leg. Om børn og computerspil. Hans Reitzels forlag. 2000. orig heftet indbinding. 172 sider.125,-


Eggert Olsen, Anne-Marie (red).

--Pædagogiske værdier & etik. Aarhus Universitetsforlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 221 sider. Trådheftet i originalt omslag. Med forlagsstempel og elllers som ny.145.-


Ejrnæs, Morten (mfl).

--Social opdrift Social arv. Akademisk Forlag. 2004. 289 sider. Trådheftning, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.125,-


Elsass, Peter

--Sundhedspsykologi. Gyldendal 1993. 2. Udg. 6.opl. Indbundet. 512 sider. Mindre ejernavn tilskrevet ellers velholdt eksemplar.125,-


Engelsted, Niels

--Personlighedens almene grundlag - En teoretisk ekskursion i psykologiens historie. Komplet i 2 bind. Aarhus Universitetsforlag 1989. 2. udg. 1. opl. 196+346 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent sæt.250,-


Erikson, Erik H.

--Indsigt og ansvar. Hans Reitzels forlag. 1971. Heftet. 196 sider. Solbleget ryg ellers pænt eksemplar90,-


Erling, Ann og Philip Hwan (red).

--Ungdomspsykologi. Udvikling og livsvilkår. Gads forlag. 2002. 1. udg. 204 sider. Med forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.100,-


Fairbairn, W. Ronald D.

--Psychoanalytic Studies of the Personality. Tavistock Publication. London. 1972. 312 pp. Orig helshirtingsindbinding, med originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Fhaner, Stig

--Politikens psykoanalytiske leksikon. Politikens forlag. 1989. 223 sider. Orig trådheftning, i orignlat omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Fleischer, Anne Vibeke & Lise Merrild

--Indsigt og adfærd i børnehøjde. Dansk psykologisk forlag. 2005. 300 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Flensborg, Ingelise & Sørensen, Birgitte Holm

--Temaer i billedpædagogik. Systime. 2005. 2. udg. 5. opl. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.125,-


Fontana, David

--Sociale færdigheder i den professionelle hverdag. Hans Reitzels forlag 1994. Orig heftet indbinding. 111 sider. Som ny!130,-


Frankl, Viktor E.

--Det overhørte råb om mening. Psykoterapi og humanisme. Gyldendal. 1993. 2. udg. 1. opl. 176 sider. Heftet, i orignalt omslag. Lette læsetegn.140,-


Franz, Marie-Louise von

--Skyggen og det onde i eventyr. Gyldendal. 1993. 263 sider. Heftet, orig omslag. Omslag me dlidt overfladisk hyldeslid, ellers pænt rent eksemplar.250,-

--Søgningen efter selvet. Individuation i eventyr. Gyldendal. 1991. Heftet, orig omslag.170 sider. Omslag overfladisk hyldeslid. Ejersignatur, ellers pænt rent eksemplar.185,-


Fredslund, Hanne

--Evaluering i et narretivt perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2013. 176 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Freud, Anna

--Jeg'et og forsvarsmekanismerne. Hans Reitzel. 1984. 3. Nyreviderede udg. Heftet, med tråd i orignalt omslag.132 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Freud, Sigmund

--Das Unbehagen in der kultur. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien. 1930. 1. edit. 136 pp. Gult hellærredsbind. Rygtitel falmet, titel på foromslag tydelig intakt. Pæne og rene sider.250,-

--Drømmetydning. Bind 1-2. Nyrevideret 3. udgave. Hans Reitzels forlag. 1982. 515 sider i alt. Trådheftet, i de originale omslag. Læserille på ryg, ellers pænt rent sæt.140,-

--Kulturens byrde. Hans Reitzels forlag. 1983. 1. udg. 5. opl. 97 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar. Enkelte blyantsindstregninger.75,-

--Lille Hans. Hans Reitzels Forlag 1983. 141 sider. Heftet, i originalt omslag. Omslag lidt solfalmet kant, ellers pænt rent eksemplar.90,-

--Lille Hans. Gyldendal Bogklubber. 1992. Orig heftet indbinding. 141 sider. Nærmest som ny.100,-

--Rottemanden. Hans Reitzels Forlag. 1991. Orig heftet indbinding. 158 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Fuglsang, Jacob

--Den store løgn om uddannelse. Gyldendal. 2015. 1. udg. 264 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Gardner, Howard

--De mange intelligensers pædagogik. Gyldendal uddannelse 2004. 1. udg. 1. opl. (Red) Fibæk Laursen. Om psykologi i forhold til pædagogik, intelligens og kreativitet. Heftet indbinding. 271 sider. Elegant ejersignatur tilskrevet, ellers rent og pænt eksemplar.75,-

--Fem tanker for fremtiden. Børsens forlag. 2007. 2. opl. 196 sider. Trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag.140,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal. 2006. 3. op. 400 sider. Orig trådheftet indbinding. Frisk eksemplar.200,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal uddannelse 1999. Orig trådheftet indbinding. 400 sider. Navn og noter på smudstitelblad, ellers pænt og rent eksemplar.150,-


Garfield, Patricia

--Den universelle drømmenøgle. Aschehoug. 2002. 1. udg. 1. opl. Heftet. Orig omslag. 388 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Gawain, Shakti

--Sand rigdom. Borgen. 1998. 1. udg. 1. opl. Orig trådheftet indbinding. 222 sider. Velholdt frisk eksemplar.100,-

--Visualisering. Apostrof 1994. 6. opl. Orig trådheftet indbinding. 142 sider. Pænt rent eksemplar.75,-


Gjerding, Allan Næs

--Ledelse i moderne organisationer. Jurist og Økonomforbundets Forlag. 2013. 1. udg. 166 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Gjørsund, Peik - Huseby, Roar

--Gruppe og samspil. Soc. Bib. 2000. 1. udg. 1. opl. Heftet. 212 sider. Ejersignatur på inderperm.100,-


Gjøsund, Peik & Huseby, Roar

--Observationsarbejde i skolen. Gyldendal undervisning. 2000. 1. Udg. 1. Opl. Heftet m orig omslag. 153 s.100,-


Goffman, Erving

--Anstalt og menneske. Om afvigerens sociale identitet. Paludans fiol-bibliotek 1967. 1.opl. Heftet. 303 sider. Par highlightstreger, lukke mm-rift ved kant af foromslaf ellers pænt rent eksemplar.150,-


Goleman, Daniel

--Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. Borgen 1999. Heftet med tråd, i originalt omslag. 460 sider. Pænt og rent eksemplar.100,-

--Følelsernes intelligens. Borgen 1997. 3. opl. Trådheftning, i originalt omslag. 464 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Gordan, Kurt

--Psykoterapi supervision - i uddannelse i klinis arbejde og på institution. Hans Reitzels forlag. 1999. 255 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.200,-


Graf, Stefan Ting & Skovmand, Keld

--Fylde og form. Wolfgang Klafi i teori og praksis. Klim. 2004. Heftet, og i originalt omslag. 242 sider. Ejersignaut på friblad, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Gray, Anne

--Den terapeutiske ramme. Hans Reitzels forlag. 1996. 191 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Mindre navn ved kant af inderomslag. Ellers velholdt rent eksemplar.150,-


Grue-Sørensen, K.

--Opdragelsens historie I-III. Komplet i 3 bind. Gyldendals pædagogiske bibliotek. 1964. Orig trådheftning, og i originale omslag. Par opslag i bind 2 og 3 med enkelte understregninger, samt ejersugnatur ellers velholdt sæt.145,-


Grønkjær, Preben

--Kend din ledelsesstil. Dansk Psykologisk forlag. 2013. 1. udg. 247 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Gustafsson, Lars H.

--En gang far-altid far. Om nærhed og respekt i mødet med børn. Forlaget Fremad. 1993. Heftet i orig omslag. 238 sider. Som ny.100,-


Hagstrøm, Jean (red).

--Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation. Trin 2. Munksgaard. 2013. 240 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.140,-


Hansen, Bent Charly H.

--NLP og psykoterapi - teori og kritik - erkendelsesteori, metateori og strategisk intervention. Samconsult 2012. 157 sider. Heftet, i orignalt omsla. Mindre ejersignatur, elles frisk rent eksemplar.100,-


Hansen, Finn Thorbjørn

--Kunsten at navigere i kaos. Kroghs forlag. 1999. 7. opl. Heftet eksemplar. 243 sider. Pænt og rent eksemplar.95,-


Hansen, Ingelise Bech - h. Nørrelykke & H. Sjelborg

--Borgerinddragelse og retssikkerhed. - i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. 2006. Heftet m orig omslag. 231 s. Hilsen fra forlaget på tb.150,-


Hansen, Karsten Borg

--Den ligeværdige dialog. Psykoterapi på et eksistensfilosofisk grundlag. Dansk psykologisk forlag. 2009. 1. udg. 233 sider. Original trådheftning i originalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Hansen, Mogens

--Billedtænkning. Ålykkes forlag. 1998. 127 sider. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.100,-

--Intelligens og tænkning. - en bog om kognitiv psykologi. Ålykkes forlag. 1998. 2. Revideret udg. Heftet med enkelte understregninger og brugsspor 310 sider. Lille ejersignatur tilskrevet, ellers velholdt eksemplar.150,-


Hansen, Tia

--Kognitiv psykologi. - en introduktion. Unge Pædagoger. 1998. Heftet m orig omslag. 202 s.100,-


Hansen, Torben Illum og Skovmand, Keld

--Fælles mål og midler. Læremidler og Læreplaner i teori og praksis. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 286 sider. Limheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.160,-


Hansen, Uffe

--Psykoanalysens fortrængte fortid. Akademisk forlag. 1991. 240 sider. Heftet. Velholdt eksemplar.125,-


Hargreaves, Andy

--Nye lærere, nye tider. Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Forlaget Klim. 2002. 2. opl. Heftet. 365 sider. Pænt og rent eksemplar.200,-

--Undervisning i videnssamfundet. Gyldandals Bogklubber. 2006. 1. bogklubudgave. Heftet. 282 sider. Som ny.150,-


Haslebo, Gitte

--Relationer i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag. 2007. 6. opl. 358 sider. Heftet i orig omslag. Tilskrevet ejersignatur, ellers frisk rent eksemplar.150,-


Haslebo, Maja Loua - D. Bjerre Lyngaard

--Anerkendende ledelse. Dansk Psykologisk forlag. 2008. 2. opl. 172 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Hay, Louise L.

--Louise Hays brevkasse. - 192 spørgsmål og svar. Borgens bogklub. 2000. 2. Udg. Heftet m orig omslag. 256 sider. Velholdt eksemplar100,-


Hayward, Jeremy W.

--Breve til Vanessa. Om kærlighed, videnskab og bevidsthed i en magisk verden. Borgen. 2000. 1 udg. 1 opl. Heftet. Orig omslag. 286 sider100,-


Heap, Ken

--Gruppemetode inden for social og sundhedsområdet. Hans Reitzels forlag. 2008. 3. udg. 428 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Hecksker, Dorte

--Tidligere misbrugeres fortællinger. Aarhus Universitetsforlag. 2006. Heftet orig omslag. Spt. 200 sider.160,-


Hedegaard, Ib & Engen, Liv

--Forældre ABZ. Læseglæde og skrivelyst / Undervisningsparat. Alinea/Egmont 2005. Orig Kartonbind. 64 + 64 sider. Stød på ene hjørne90,-


Heinskou, Torben - Steen Visholm

--Psykodynamisk organisationspsykologi Hans reitzels forlag. 2004. 1. opl. 365 sider. Heftet med tråd, i orig omnslag. Nærmest som ny.200,-


Hem, Lars

--Drømme. Psykoterapi & Rem-søvn. Frydenlund. 2002. Orig kartonbindbinding. 602 s.225,-


Hermansen, Mads

--Læringens univers. Klim 1998. 3. udg. Heftet indbinding. 179 sider. Ejersignatur og velholdt eksemplar.100,-


Hermansen, Mads - Ole Løw og V. Petersen

--Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Akademisk forlag. 2009. 2. udg. 240 sider. Heftet i orig omslag. Tiskrevet mindre ejersignatur, ellers pænt og rent eksemplar.140,-


Herskin, Bjarne

--Undrvisningsteknik for universitetslærere. Formidling og aktivering. Samfundslitteratur. 2001. 2. Udg. Heftet orig omslag. 259 sider.200,-


Hertel, Frederik - Andersen, T. Frank

--Sociologi i børnehøjde. Om daginstitutionen og dens liv. Billesø & Baltzer. 2007. Indbundet. 128 sider. Som ny.90,-


Hjort, Karin - Nielsen Steen Baagøe

--Mænd og omsorg. Socialpædagogisk Bibliotek. 2003. Heftet. 260 sider. Lille æseløre på formslag eller frisk eksemplar.125,-


Hjort, Katrin & Nielsen, Steen Baagøe (red.)

--Mæn og omsorg. Socialpædagogisk Bibliotek. 2003. Heftet indbinding. 259 sider. Som ny.140,-


Hjort, Stig Danket

--Sigurd Næsgaard. Det naturlige menneske. Gyldendal. 1989. 1. udg. 303 sider. Med dedikation fra forfatteren.150,-


Hobel, Peter (red).

--Religion i Gymnasiet - fagdidaktik. Museum Tusculanums forlag. 2002. 148 sider. Trådheftet og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.90,-


Holm, Lennart & Irene Oestrich (red).

--Kognitiv miljøterapi. At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde. Dansk psykologisk Forlag. 2001. 1. udg. 1.opl. 286+2 sider. Heftet med otråd, i det originale omslag. Med forlagsstempel og ellers et pænt og rent eksemplar.150,-


Hopcke, Robert H.

--Intet er tilfældigt. Om tilfældets mening - en bog om synkronitet. Aschehoug. 1999. Heftet, i originalt omslag. 271 sider. Ryg nmed læseriller, ellers velholdt rent eksemplar.120,-


Hougaard, Esben - Rosenberg, R. - Nielsen, T.

--Angst og angstbehandling. Hans Reitzels forlag. 2002. 1. udg. 1. opl. 374 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Med forlagsstempel og som ny.150,-


Howard, Susan

--Psykodynamisk rådgivning i en nøddeskal. dansk Psykologiks forlag. 2006. Nærmest som ny.95,-


Hutchinson, Gunn Strand & Siv Oltedal

--Modeller i social arbejde. Hans Reitzels forlag. 2006. 2. udg. 3. opl. 319 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Høgh-Olesen, Henrik (red).

--Ånd og natur. Ti almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson Dansk psykologisk Forlag. 2000. 1. udg. 330 sider. Heftet, i orignalt omslag. Med forlaghsstempel og ellers frisk rent eksemplar.140,-


Højrup, Thomas

--Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet. 2002. 1. udg. Orig kartonindbinding. 741 sider. Illustreret med fotogengivelser i s/h og farver. Nærmest som ny.170,-


Imsen, Gunn

--Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi Hans Reitzels forlag. 2015. 2. rev udg. 424 sider. Originalt omslag. Orig pressemeddelse vedlagt. Som ny.160,-


Jacobsen, Bjarne

--Den helbredende sygdom. Søren Kierkegard - krise ved somatisk sygdom. Dansk psykologiks forlag. 2000. 310 sider. Originalt trådheftet indinding. Med forfatterdedikation, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Jacobsen, Bo

--Voksenundervisning og livserfaring. Christian Ejlers forlag. 1989. Orig heftet indbinding. 95 sider. Ejernavn tilskrevet.70,-


Jacobsen, Finn Sten & Marianne Spandet

--Mediation - i organisatorisk perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 315 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.200,-


Jacobsen, Janne og Peter Scharff Smith

--Børn af Fængslede. Samfundslitteratur. 2011. 1. udg. 1. opl. 126 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Forlagsstempel og som ny.100,-


Jakobsen, Poula og Visholm, Steen

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Samlerens Bogklub. 1988. 292 sider. Orig trådheftning, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.200,-

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Politisk Revy. 1993. 2. udg. 292 sider. Heftet i orig omslag. Indledning med nogle def blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.200,-


Jensen, Bernard Eric

--Hvad er historie. Akademisk forlag. 2010. 2. opl. 234 sider. Trådheftning, i orignlat omslag. Frisk rent eksemplar.120,-


Jerlang, Espen

--Barnets udvikling - en helhed. Socialpædagogisk bibliotek 1997. 1. udg. 8. opl. Orig heftet indbinding. 332 sider. Pænt og rent eksemplar.110,-

--Socialisering og Habitus. Socialpædagogisk bibliotek 1996. 1 udg. 1. opl. 523 sider.175,-


Jessen, Karin & Berit Weise

--Lederskab i praksisnært perspektiv. L&R Business. 2013. 1. udg. 191 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.200,-


Johannesen, Helle

--Pædagoger og sundhedsarbejde. - en bog om levevilkår, livsstil og helbred. Munksgaard 2004. 1. udg. 5 opl. Forlagsbind 227 sider170,-


Jung. C.G.

--Den psykiske Energetik og Drømmenes væsen. Gyldandals Uglebøger. 1960. Heftet i orig omslag. 212 sider. Nærmest som ny.70,-

--Det ubevidste. Gyldendal Bogklub. 1985. 156 sider. Originalt omslag. Ulæst og nærmest som ny.60,-

--Forvandlingens symboler. Komplet i 2 bind. Bibliotek Rhodos. Heftet med tråd, i originale omslag. 282+358 sider. Anelse kanttegn ved hjørner. Enkelte sider med marginstreger.175,-

--Jeg'et og det ubevidste. Gyldendal Bogklub. 1985. 156 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.60,-

--Psychology and Religion: West and East. Vol. 11. Bollingen series/ Princeton. 1989. Second edit. 690 pp. Original trådheftet kartonindbinding, med originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar.300,-

--Svar på Job. Natur och Kultur. Stockholm. 1993. 2. udg. 168 sider. Original kartonindbidning, med smudsomslag. Fremstår ulæst.125,-

--Svar på Jobs spørgsmål. Gyldandals Uglebøger. 1973. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.95,-

--The Nature of the Psyche. Routhledge. 2001. later print. 190 pp. Solid paperback. Verry fine.60,-

--Typologi till frågan om de psykologiska typerna. Berghs 1976. 209+ 7 sider. Orignal trådheftening, og med orignalt smudsomslag. Rent uopskåret eksemplat med lidt hyldeslid på smudsomslaget.100,-


Juul, Jesper

--Smil vi skal spise. Børnefamiliernes måltider. Gyldendals Bogklubber. 2002. Orig kartonbind. 138 sider. Som ny.90,-

--Your competent child. FSG. New York. 2001. 260 pp. Orig wrapper. As new.75,-


Juul, Jesper og Monica Øien

--Familietid. Apostrof. 2012. 1. udg. 234 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Frisk eksemplar.100,-


Juul, Jesper og Øien, Monica

--Familietid. Apostrof. 2012. 234 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.100,-


Jørgensen, Claus M. og Carsten Tage Møller (red).

--Historisk analyse. Nye teorier og metoder. RUC's forlag. 2001. 242 sider. Trådheftet i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.100,-


Jørgensen, Per Schultz. & Dencik, Lars

--Børn og familie i det Postmoderne samfund. Pædagogisk Bogklub 2000. Original heftet indbinding 538 sider. Pænt og rent eksemplar.200,-


Jørgensen, Ulrik & Stephen S. Mathiasen (red).

--At overleve vold. Om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Forlaget Klim, Århus. 1998. 1. udg. 1. opl. 261 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Kaspersen, Peter

--Tekstens stemmer. Antologi +Litterær forståelse. 2. bind. Dansklærerforeningen. 1998. 275+182 sider. Orig kartonindbing. Velholdt sæt. Tidligere ejersstempel150,-


Kast, Verena

--Frihedens rum. Jeg'et og det ubevidste i dialog. Gyldendal. 1990. 200 sider. Trådheftet, i originalt omslag.Ryg med læserille ellers pænt rent eksemplar.90,-


Kempler, Walther

--Gestaltterapi og oplevelse. Forum. 1975. 183 sider. Heftet i orig omslag. Ryf med læserille, ellers velholdt eksemplar.125,-


Kennedy, Birgitta

--Fantasi og forandring. Dokumentation og pædagogisk praksis i børnehaven. Pædagogisk bogklub. 2002. Heftet indbinding. 180 sider. Forlagsfrisk eksemplar.135,-


Kernberg, Otto F.

--Kærlighedsforhold. Normalitet og patologi. Hans Reitzels forlag. 1998. 253 sider. Orig heftet indbinding. Frisk rent eksemplar.120,-


Kernberg, Otto F. (mf)

--Borderline og psykodynamisk psykoterapi. Hans Reitzels forlag. 1992. 216 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Par sider emd understregninger, ellers rent eksemplar.150,-


Kjær, Aggi & Berenth, Else

--Kvindelige læger ser på sygdom og sundhed. DKL. 1998. Heftet m orig omslag. 324 s.150,-


Klafki, Wolfgang

--Skole, teori, forskning, udvikling. Hans Reitzels forlag. 2002. 223 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny150,-


Knoop, Hans Henrik & Lyhne, Jørgen

--Nyt læringslandskab. Flow, intelligen og det gode læringsmiljø. Dansk Psykologiks forlag. 2005. 248 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Kohut, Heintz

--The Analysis of the Self. University pres. New York. 1971. 367 pp. Forlagets kartonindbidnig, me doriginalt smudsomslag. Tilskrevte ejersignatur på fribladet, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Kolstrup, Nils & Oestrich, Irene Henriette

--Kognitiv terapi i lægevidenskab. Psykologiks forlag. 2002. 176 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.70,-


Kornerup, Ida & Næsby, Torben (red)

--Kvalitet i Dagtilbud. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo. 2015. 338 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-

--Pædagogens Grundfaglighed. Grundbog til Pædagoguddannelsen. Dafolo. 2014. 300 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-


Korsaa, Finn

--Parforhold og børneopdragelse. Rosinante 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 269 sider.150,-


Kragh-Müller, Sofie

--100 procent far. Turbine forlaget. 2006. Heftet i orig omslag. 226 sider. Velholdt eksemplar.125,-


Krogh-Jacobsen, Kirsten

--Lærer i tiden. Antologi. Forlaget Klim 1999. Orig heftet indbinding.183 sider. Ejermonogram90,-


Krogh-Jespersen, Kirsten

--Om undervisning - en bog om almen didaktik. Forlaget Klim. 2010. 2. udg. 227 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Som ny.125,-


Krogh-Jespersen, Kirsten (mfl)

--Lærer i tiden. Klim 1999. 1. udg. 2. opl. Heftet. 183 sider.90,-


Kürstin, Sanina (red).

--Selvledelse og fællesskaber. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv. Dansk psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 229 sider. Forlagets originale heftede indbinding. Forlagsstempel og som ny.200,-


Labro, Phillippe

--Overgangen. Borgen. 1997. Heftet m orig omslag. 195 sider.75,-


Lacan, Jacques

--Radio - Fjernsyn. Politisk Revy. 1993. Orig heftet indbinding. 112 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Larsen, Michael Højlund

--Dialog en enkel vej til godt samarbejde. L&R Business. 2013. 1. udg. 191 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Lauridsen, Karen M. & Ole (red).

--Lyst til at lære. Akademisk forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 143 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Illustreret. Med forlagsstempel og som ny.140,-


Laursen, Per Fibæk

--Didaktik og undervisning. Gyldendal uddannelse 1999. Heftet papirbind. 187 s.125,-


Laursen, Per Fibæk (red) og Inge Weicher

--Person og Profession. Billesø og Baltzer. 2003. 1. udg. 1. opl. 280 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Frisk eksemplar.140,-


Lauvås, Per & Handal, Gunnar

--Vejledning og praktisk fagteori. Forlaget Klim. 2007. 2.opl. 341 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Lewis, Michael

--Forandringens mulighed. Hvorfor fortiden ikke kan forudsige fremtiden. Socialpædagogisk Bibliotek. 2002. Heftet indbinding. 338 sider. Som ny.150,-


Linden, Anne

--NLP i hverdagen. Aschehoug/Egmondt. 2. udg. 299 sider. Orig kartonindbinding. Mindre navn ved kant af inderomslag, ellers nærmest som ny.185,-


Lippe, Anna Louise von der & Gier Høstmark Nielsen (red).

--Psykoterapi med voksne. Fem synsvinkler på teori og praksis. hans Reitzels forlag. 1996. 335 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Forlagsstempel og signatur ellers pænt rent eksemplar.140,-


Lotz, Martin

--Udvikling og analyse. Teorien bag psykoanalytisk psykoterapi. Hans Reitzels forlag. 2000. 1. udg. 1. opl. 269 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.200,-


Lykke, Else (red).

--Sygepleje. Trin 2. Munksgaard. 2013. 587 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.225,-


Lynge, Bente

--Anerkendende pædagogik. Gyldendals Bogklubber. 2008. 3. opl. 270 sider. Trådheftet, i orig omslag. Som ny.150,-


Madsen, Bent

--Socialpædagogik. Integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzels forlag. 2009. 6. opl. 352 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Madsen, Inge

--Med små skridt. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 352 sider. Orig CD-ROM vedlagt. Forlagsstempel og som ny.140,-


Madsen, Jørgen Due (mfl).

--Den sårbare kærlighed. Kristeligt Dablads Forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 225 sider. Frisk eksemplar med forlagets pressemeddelse vedlagt.100,-


Mahler, Margaret S. - F. Pine - A. Bergman

--Barnets psykiske fødsel - symbiose og individuation. Hans Reitzel. 1988. 336 sider. Orig trådheftning, og i orig omslag. Opslag med blyant streger. 1 del med noget kuglepen. Pænt rent omslag.100,-


Mainz, Jan

--Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsnet. teori. Metoder. Resultater. Munksgaard. 1996. Heftet orig omslag. Pænt og rent eksemplar. 361 sider.350,-


Majgaard, Poul - Strandgaard, Charlotte

--Tænk hvis det var dig. 21 beretninger om mobning. Borgen. 2004. 253 sider. Orig tråheftet papirindbinding. Velholdt eksemplar. Tidligere ejerstempel nederst på bagomslag.125,-


Manicavasagar, Vijaya & Derrick Silove

--At overvinde panikangst. Forlaget Klim. 2009. 148 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Maslow, Abraham H.

--Forskningens psykologi. Munksgaard. 1977. 1. udg. 1. opl. 147 sider. Heftet i orig omslag. Som ny. Et grundlæggende værk i den videnskabelige litteratur. På dansk ved Anne Jacobsen mfl. Privat navnestempel og ellers frisk rent eksemplar.125,-


May, Rollo

--The Art of Counseling. Abingdon Pres. New York. 1967. 247 pp. Solid paperback. Mindre ejersignatur, ellers som ny.95,-

--The Discovery of Being. Writings in Existential Psychology. Norton. London. 1983. 2. ioplag.192 sider. Hardcover, i orignalt smudsomslag. Enkelte streger og smånoter i blyant. Velholdt eksemplar.95,-

--The Meaning of Anxiety. Norton. New York. 1996. 425 pp. Solid paperback. Near mint condition.90,-


McDougall, Joyce

--Jegets teater. Hans Reitzels forlag. 1989. 272 sider. Trådheftning, og i orignalt omslag. Omslag med overfladiske kantbrugstegn, pæne rene sider.150,-


Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red)

--Sociale Arbejde. Hans Reitzels forlag. 2007. 2. udg. 374 sider. Orig heftet indbinding. Frisk eksemplar.185-


Mejlhede, Anna og Arcel, Nastja

--Kys dit kaos. Livet er alligevel noget rod. Aschehoug. 2006. Heftet orig omslag. 281 sider. Som ny.100,-


Miller, Alice

--Den skjulte nøgle. Hans Reitzels Forlag. Kbh. 1989. Trådheftet, i originalt omslag. 115 sider. Pænt rent eksemplar.95,-

--I begyndelsen var opdragelsen. Hans Reitzels Forlag. 1984. 1. udg. 235 sider. Orig heftet indbinding. Ryg med svag læserille, ellers pænt rent eksemplar.125,-


Mirdal, Gretty M.

--Åndenød - astma i psykosomatisk perspektiv. Munksgaard/Rosinante 1994. 314 sider. Heftet, og i originalt omslag. Med forfatterdedikation, ellers frisk rent eksemplar.120,-


Møller-Kristensen, Thomas

--Stokkeslag og sindelag. Borgen. 2005. Heftet m orig omslag. 139 sider.100,-


Nabe-Nielsen, Bent og Louise

--Dannelse 3. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 383 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.185,-


Nielsen, Ole Ditlev

--Om at leve. 20 skridt til mere overskud og mindre stress. Dansk psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 296 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.140,-


Nissen, Maria Appel

--Nye horisonter i Socialt arbejde. Akademisk forlag. 2009. 1. udg. 270 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar med forlagsstempel.150,-


Nolen-Hoeksema, Susan

--Kvinder der tænker for meget. Aschenhoug. 2004. 2. udg. Orig katonindbinding. 284 sider75,-


Nordentoft, Merethe (red mfl).

--Psykose hos unge - symtomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens forlag. 2009. 269 sider. Heftet, i orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Nørgaard, Ellen

--Tugt og dannelse. Gyldendal. 2005. Heftet i orig omslag. 300 sider. Som ny.150,-


O'Connor, Joseph

--Fra chef til leder. Aschehoug. 1999. Orig kartonbind. 201 sider. Som ny.120,-


Olesen, Søren Gytz - Foged, Brita

--Tendenser i pædagogiks udviklingsarbejde. Forlaget PUC. Viborg Seminariet. 2005. 2. opl. Heftet i orig omslag. Ejernavn tilskrevet, ellers pænt og rent eksemplar.125,-


Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kåre

--problemorienteret projektarbejde. RUC. 1999. 2. rev udgav. 323 sider. Heftet i orig omsalg. Pænt og rent eksemplar.150,-


Pedersen, Carsten og Carsten Schou (red).

--Samfundet i Pædagogisk arbejde. Et sociologiks perspektiv. Akademisk forlag. 2007. 332 sider. Original kartonindbidning. Tilskrevte ejersignatur, ellers frisk rent eksemplar150,-


Peters, R. S.

--Uddannelsens filosofi. Udvalgte artikler. NNF. 1980. Orig heftet indbinding. 223 sider. Ejerstempel på inderomslag, ellers som ny.75,-


Petersen, Karin Anna

--Praktikker i erhverv og uddannelse. Akademisk. 2001. 1. opl. 725 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Petersen, Kristina Rosenkrands

--Inklusion. Hans Reitzels forlag. 2015. 135 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Petersson, Birgit

--Tilgivelse. Gyldendal. Bogklubber. 2000. Heftet, i originalt omslag. 188 sider. Pænt og rent eksemplar.95,-


Ploug, Niels (red).

--Social arv og ulighed. Hans Reitzels forlag. 2007. 2. opl. 210 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Poulsen, Arne

--Hvad er psykologi Akademisk forlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 222 sider. Trådheftet i originalt omslag. Nærmest som ny. Med forlagsstempel.120,-


Poulsen, Henrik Day

--Fanatikere. Når mennesker bliver ekstreme. Dokumentas. 2004. 1. udg. 1. opl. 216 sider. Heftet i orig omsalg. Velholdt rent eksemplar.150,-


Poulsen, Marie Scott

--Børn på gule plader. 14 stedforældre fortæller om livet med den andes børn. Politiken. 2002. Tværformat. Kartonindbinding. 134 sider. Efterskrift af jesper Juul. Som ny.125,-


Prætorius, Nadja U.

--En verden til forskel. Omstillingens nødvendige frisætelse af det markedsgjorte menneske. Klim. 2016. 1. udg. 244 sider. Heftet, i orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.110,-


Rasmussen, Jens

--Socialisering og læring. Unge Pædagoger. 1997. 2. udg. Heftet, i originalt omslag. 178 sider. Mindre ejernavn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.75,-


Rasmussen, Rene

--Lacan. Sprog og seksualitet. Forlaget Spring. 2009. 1. udg. 380 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.250,-


Raundalen, Magne

--Det vigtigste i børneopdragelsen. Empati og aggression. Pædagogisk Bogklub. 1999. 209 sider. Heftet i orig omslag.100,-


Reik, Theodor

--Of Love and Lust. A Condor Book. 1975. Solid paperback. Som ny.100,-


Reitan, Rolf

--Eftertanker om Freuds narcissisme. Klim. 1990. 143 sider. Original trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.75,-


Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (mfl).

--Den gode opgave. Samfundslitteratur. 2000. 2. rev udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 380 sider. Pænt rent eksemplar.100,-


Riis, Povl og Gerlach, Jes

--Ældre og psykisk sygdom. Forebyggelse, behandling og omsorg. Ældreforum og Psykiatrifondens forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 221 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Rochart, Philippe

--Det lille barns verden. Socialpædagogisk Bibliotek. 2003. Heftet indbinding. 329 sider. Som ny.200,


Rogers, Carl

--On becoming a Person. Atherapist's view of psychotherapy. Constable. London. 1961. 420 sider. Stor solid paperback. Nærmest som ny.75,-


Ronen, Tammie

--Barnets egen verden. Kogniyiv- konstruktivistisk terapi med børn og unge. Dansk Psykologisk forlag. 2005. 376 sider. Heftet med tråpd, i originslat omslag. Nærmest som ny.215,-


Rose, Nikolas

--Livets politik. Dansk psykologisk forlag. 2009. 1. udg. Orig kartonindbinding. 432 sider. Nærmest som ny.200,-


Rosenberg, Marshall B.

--Ikkevoldelig kommunikation. Girafsprog. Borgen. 2001. 1. udg. 5. opl. Trådheftet, i orig omslag. 213 sider. Pænt og rent eksemplar.140,-


Rutter, Michael og Marjorie

--Den livslange udvikling. Hans Reitzels forlag. 1997. 1. udg. 1. opl. 398 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.195,-


Samuelsen, Ingrid Pramling & Carlsson, Maj Asplund

--Det legende lærende barn. I en udviklingspædagogisk praksis. Hans Reitzels Forlag. København 2005. Heftet. Anmelderstempel på smudstitelblad. 269 sider. Som ny.200,-


Sandell, Rolf & Lage Wedin

--Psykologiske undersøgelsesmetoder. En introduktion. Klim. 2008. 179 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk velholdt eksemplar.125,-


Sandvik, Kjetil og Anne Marit Waade

--Rollespil - i æstetisk, pædagogik og kulturel sammenhæng. Århus Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 374 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.175,-


Schaffer, H. Rudolph

--Social Udvikling. Hans Reitzel 2001. 2. opl. Orig kartonbind. 533 sider.140,-


Schrag, Calvin O.

--Selvet efter postmoderniteten. Det lille forlag. 2000. 152 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Omslag let brugspræget. Opslag med blyantstreger.100,-


Schultz, Erik

--Frihed og bånd i menneskelivet. Dansk psykologisk Forlag 1998. 423 sider. Orig trådheftning, og i orignalt omslag. Nærmest som ny.225,-


Seligman, Martin E. P.

--Lykkens psykologi. Ny psykologi sætter fokus på dine fortrin. Aschehoug. 2004. 344 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt eksemplar.200,-


Senge, Peter M.

--Den femte disciplin. Den lærende organisations teori og praksis. Forlaget Klim. 2003. 1. opl. Orig trådheftet indbinding. Frisk rent eksemplar.170,-

--The Fifth Disipline. Random House. 2001. 424 pp. Softcover. Cover with minor sign of use, clean pages95,-


Sigsgaard, Erik

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Pædagogisk bogklub. 1995. Heftet m orig omslag. 309 s.100,-


Sigsgaard, Jens

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Hans Reitzels Forlag 1995. 310 s.80,-


Sjøberg, Svein

--Naturfag som almendannelse. En kritisk fagdidaktik. Klim 2008. 3. opl. 494 sider! Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.145,-


Skjoldborg, Bo

--Flowskrivning. Vejen til flydende skriveprocesser. Dansk Psykologisk forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. 250 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Nærmest som ny.120,-


Skogemann, Pia

--Karolines bog. Gyldendal / Samlerens BK. 1988. Orig kartonbind. 88 sider.75,-


Skårderud, Finn

--Andre rejser. Tiderne Skifter. 2004. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 325 sider. Lidt kantslid, ellers pænt rent eksemplar.100,-

--Andre rejser. Gyldendals Bogklubber. 2004. 1. opl. 325 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar140,-

--Stærk svag. En håndbog om spiseforstyrrelser. Hans Reitzels forlag. 2001. 313 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Mindre ejersignaaaatur, ellers nærmest som ny.140,-

--Sultekunstnerne. Bogklubben Samtid. 1993. 250 sider. Stor format. Trådheftet, i det originale omslag. Pænt rent eksemplar.125,-

--Uro. En rejse i det moderne selv. Tiderne Skifter. 2005. 1. udg. 4. opl. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Sløk, Camilla - Anne-Mette Nortvig Willesen (red).

--Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Samfundslitteratur. 2007. 270 sider. Hriginalt trådheftet indbinding. Pænt rent eksemplar.140,-


Smidt, Søren

--Plan og virkelighed. Soc.Pæd. Bibliotek. 1999. Heftet. 186 sider. Lille ejersignatur.90,-


Smidt, Søren & Rasmussen, Kim

--Spor af Børns institutionsliv. Hans Reitzels forlag 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 238 sider. Hilsen fra forfatteren S.Smidt.100,-


Sommer, Dion

--At blive en person. Forældreskab og børns tidlige følelser. Hans Reitzel forlag 2001. 208 s.125,-


Steffen, Vibeke

--Sundhedens veje. Grundbog i Sundhedsantropologi. Hans Reitzels forlag. 2007. 280 sider. Trådheftning, og i orignalt omslag. Frste 30 sider, med lidt blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Stein, Leonard & Alberto B. Santos

--Psykoseteam - en model for opsøgende psykiatrisk arbejde. Hans Reitzels forlag. 2000. 207 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Stern, Daniel N.

--Et spædbarns dagbog. Hans Reitzels forlag. 1991. 144 sider. Orig trådheftet indbinding. Pænt rent eksemplar.80,-

--The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent-Infant Psychotherapy. Basic Books Inc. New York 1995. 8+229 pp. Hardcover, in orig dustjacket. Clean and nice copy.140,-


Svinth, Lone (red).

--Nærvær i pædagogisk praksis. Akademisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 258 sider. Orig heftet indbinding. Som ny og med forlagetsstempel.185,-


Säljö, Roger

--Læring i praksis. Et sociokulturelt perspektiv. Hans Reitzels forlag. 2003. Orig heftet indbinding. 298 sider. Som ny.140,-


Søndergaard, Per Straarup

--Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Turbine. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 160 sider. Som ny.140,-


Sørensen, Tonni Vinkel

--Misbrugt. Høgsted & Høgsted. 1999. 1. udg. Heftet. 278 sider. Navn tilskrevet på stb.200,-


Teglbjerg, Åse Stubbe

--Lev dine drømme. Klitrose. 1984. 111 sider. Heftet, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-


Thielst, Peter

--Kohuts selvpsykologi. Det lille Forlag. 1998. 120 sider. Heftet i orig omslag. Mindre ejersignatur to heighlightstreger ellers pænt rent eksemplar.100,-

--Psykoanalyse og psykoterapi. Samleren BK 1984. Orig heftet indbinding. 182 sider. Lette brugsspor på omslag.75,-

--Selvpsykologi. En ny teori om selvet. Gyldendal Intro. 1991. Heftet. 83 sider.75,-


Thomsen, Jørgen L. (red).

--Om døden. FADLS forlag. 2012. 1. udg. 339 sider. Heftet med tråd, i originlat omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Thomsen, Peter Hove (red).

--Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge. Psykiatrifondens forlag. 1999. 340 sider. Heftet, og i origjnalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Thorgaard, Lard (red)

--Håndbog for realationsbehandlere. Bind 1-5. Hertervis Forlag. 2007. 2. udg. Trådheftning, i den orignale omslag. Lagt i orig kassette. Frisk rent sæt.400,-


Thuen, Harald - Vaage, Sveinung (red).

--Opdragelse til det moderne. Forlaget KLIM. Pædagogik til tiden. 2000. 255 sider. Orig heftet indbinding. Som ny.210,-


Topor, Alian

--Recovery. At komme sig efter alvorlige psykiske lidelser. Hans Reitzels forlag. 2003. 1. udg. 336 sider. Tådheftet, og o orignalt omslag. Nærmests om ny.160,-


Tordrup, Rikke Yde

--Udviklende øjeblikke. Udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde. Akademisk forlag. 2015. 172 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.120,-


Törneke, Niklas

--Relational frame theory. Teori og klinisk praksis. Dansk Psykologisk forlag. 2011. 318 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Vedfelt, Ole

--Drømmenes dimensioner. Gyldendals Bogklubber. 2007. 3. bk-udg. 589 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Minimal ejesignatur ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.150,-

--Manden og hans indre kvinder. Gyldendal. 2003. Orig trådheftet papirindbinding. 399 sider. Med forlagsstempel, ellers velholdt rent eksemplar.150,-


Visholm, Steen

--Overflade og dybde. Om projektiv identifikation og det moderne psykologi. Forlagets Politisk Revy. 1993. 234 sider. Orig trådheftning, i orignalt 0mslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Wahlgren, Anna

--Spørg om de kære Børn. Gyldendal. 2003. Kartonindbinding. 417 sider. Nærmest som ny.100,-


West, Michael A.

--Teamwork. Metoder til effektivt samarbejde. Psykologisk forlag A/S. 2002. 2. udg. Heftet i orig omslag. 279 sider. Pænt og rent eksemplar.160,-


Wiklund, Lena

--Omsorgsvidenskab i klinisk praksis. Gyldendals Bogklubber. 2006. 2. udg. Orig heftet indbinding. 279 sider. Rent eksemplar.165,-


Wilkins, Paul

--Psykodrama. Dansk Psykologisk forlag. 2007. 212 sider. Orignalt omslag. Nærmest som ny.75,-


Winnicott, Donald W.

--Familien og den individuelle udvikling. Det lille forlag. 1996. 200 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.175,-

--Playing and Reality. Routhledge. 1996. 169 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Ejersignatur og ellers som ny.90,-

--The Maturational Processes and the Facilitating Environment. Karnac Books. 1990. 295 pp. Orig softcover boards. Verry clean and fine copy.200,-


Yalom, Irvin D.

--Every day Gets a Little Closer. A Twice-Told Therapy. Basic Books. 1993. 244 pp. I orig omslag. Frisk rent eksemplar.90,-

--Existential psychotherapy. Harper Collins. 1980. Halvshirtingsbind m orig smudsomslag. 524 sider. Frisk rent eksemplar.175,-

--Kærlighedens Bøddel. Hans Reitzels forlag. 1994. 1. opl. 356 sider. Heftet, i orignalt omslag. Ryg med læseriller, ellers pænt rent eksemplar.100,-

--Terapiens essens. Gyldendal. 2002. 1. opl. 289 sider. Trådheftet i originalt omslag. Med navn og forlagsstempel og ellers virker ellers ulæst.150,-

--The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basic Books. N.Y. 1985. Third edit. 590 pp. Hardback i orignalt smudsomslag. Pænt rent eksemplar.195,-


Young, Jeffrey E.

--Kognitiv terapi. Personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels forlag. 2013. 2. udg. 119 sider. Originalt omslag navn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Young, Jeffrey E. & J.S. Klosko (mfl).

--Skematerapi. Vejlening for professionelle. Forlaget Sydgården. 2010. 509 sider. Orignalt omslag mindre navn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.300,-


Ziehe, Thomas

--Ny Ungdom og usædvanlige læreprocesser. Politisk Revy 1984. 2.opl. Heftet eksemplar. 274 sider. Om subjektivitet og kulturel frisættelse. Lette brugsspor på hjørne af omslag. Rene sider.125,-


Ærø, Leif

--Pædagogen som professionsbachelor. Ruc. 2003. Orig heftet indbinding. Anmeldereksemplar. 196 sider. Frisk eksemplar.110,-


Ørsted, Christian

--Livsfarlig ledelse. PeoplesPress. 2013. 1. udg. 233 sider. Hardback, med orignalt smudsomslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Aaen, Anne-Marie

--Tretten firkløvere. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. 425 sider. Limheftet i orig omsalg. Som ny.175,-


Aanderaa, Inger

--Relationer i teamsamarbejde. Et psykodynamisk perspektiv. Hans Reitzels forlag. 2000. 204 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Som ny.150,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem