Psykologi & PædagogikAaen, Anne-Marie

--Tretten firkløvere. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. 425 sider. Limheftet i orig omsalg. Som ny.175,-


Aanderaa, Inger

--Relationer i teamsamarbejde. Et psykodynamisk perspektiv. Hans Reitzels forlag. 2000. 204 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Som ny.150,-


Abrahamowitz, Finn

--Det handler om mennesker. - en indføring i psykologi. Gyldendal. 1999. 2 udg. Heftet m orig omslag. 312 s.100,-


Abrahamsen, Marianne (red mfl)

--Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse. KLIM. 2014. 178 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Ackerman, Larry

--Identitetskoden. Opdag formålet med dit liv. Aschehoug. 2006. Orig kartonindbinding. 180 sider. Frisk eksemplar.110,-


Ærø, Leif

--Pædagogen som professionsbachelor. Ruc. 2003. Orig heftet indbinding. Anmeldereksemplar. 196 sider. Frisk eksemplar.110,-


Alberoni, Francesco

--Erotik. Politikens Bogklub. 1986. Orig omslag. 236 sider.75,-

--Værdier. Lindhardt og Ringhof. 1997. 1. udg. Orig heftet indbinding. 169 sider. Enne hjørne med anelse brugstegn, ellers pæn.90,-


Andersen, Hanne Leth & Jens Christian Jacobsen (red).

--Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur. 2012. 226 sider. Orig trådheftning i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Andersen, Henrik og Vian Kristensen (red).

--Naturfag. Trin 2. Munksgaard. 2013. 273 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.120,-


Andersen, Peter Østergaard - Lars Jacob Muschinsky (red mfl).

--Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag. 2007. 3. opl. Stor format. 752 sider Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.200,-


Andersen,Tine (mfl.)

--Vinkler på voksenvejledning. Praksisbeskrivelser. Dansk psykologisk forlag. 2008. 1. udg. Orig heftet indbinding. 291 sider. Som ny og med forlagsstempel160,-


Andersson, Sven Ingmar

--Sundhedspsykologi. En introduktion. Gyldendals Bogklubber. 2007. 207 sider. Heftet i orig omslag. Som ny.150,-


Andkjær Olsen, Ole - Simo Køppe

--Freuds psykoanalyse. Gyldendal. 1997. 2. udg. 519 sider. Trådheftet, i orig kartonomslag. Velholdt rent eksemplar.85,-


Appignanesi, Richard og Oscar Zarate

--Freud for begyndere. Basilisk. Uden år. 169 sider. Orig heftet papirindbinding. Pænt rent eksemplar.75,-

--Freud for begyndere. Roskilde Bogcafe. 1998. 176 sider. Orig limheftet papirindbinding. Pænt eksemplar.75,-


Baldursson, Einar Baldvin

--Hyberstress. Frydendlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i og omslag. Forisk eksmeplar med forlagsstempel.145,-


Bang, Karin - Leopold von Sacher-Masoch.

--Elsk mig! En studie i Leopold von Sacher-Masochs masochisme. Hans Reitzels Forlag. 1998. 1. udg. 1. opl. Orig. kartonindbinding. Illustrationer i s/h og fotogengivelser. 303 sider. Lidt ru ved kant af ene hjørne og ellers frisk velholdt eksemplar.75,-


Bech-Jørgensen, Birte

--Nye tider og usædvanlige fællesskaber. Socialpædagogisk forlag. 2001. Heftet m orig omslag. 271 s.125,-


Beckmann, Jørn

--Klinisk Psykologisk arbejde. Psykologisk forlag. 2003. 392 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Psykologien i perspektiv. Egmont Bogklubberne 2001. Orig heftet udgave. 158 s.70,-


Belling, Tove og Cerstrøm, Thomas

--Fortællinger fra U'et. Teori U omsat i liv og lederskab. Dansk Psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Ben-Shahar, Tel

--Lykkeligere. Find glæden i hverdagen. Dansk Psykologisk forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 218 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Bernstein, Basil

--Basil Bernsteins kodeteori. - plus et udvalg af de væsentligste artikler bla om usynlig pædagogik. Christians Ejlers forlag 1974. 213 sider. Orig trådheftning, i orignaltn omslag. Nærmest som ny.125,-


Bertelsen, Jes

--Drømme, chakrasymboler og meditation. Borgen 1986. 5. opl. 175 sider. Heftet, og i originalt omslag. Illustationer i farver. Frisk rent eksemplar.100,-

--Dybdepsykologi. 1-4. Komplet i 4 bind. 1978. 1. opl. 134+189+176+189 sider. Borgen. Heftet med tråd, i originale omslag. Pænt rent sæt.395,-


Bertelsen, Morten & Steltler, Reinhard (red).

--Team. Udvikling og læring. Dansk psykologisk forlag. 2005. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Bisgaard, Else (red mfl).

--Voksenundervisning på arbejde. Kompetenceudvikling i udviklingsområder. Aalborg Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 282 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk eksemplar.140,-


Bjørkvold, Jon-Roar

--Det musiske menneske. Hans Reitzels forlag. 1992. 5. rev udg. Orig trådheftet kartonindbidning. Pænt og rent eksemplar.200,-


Bo, Karen-Asta, Jens Guldager & Birgitte Zeeberg (red)

--Udsatte Børn. Et helhedsperspektiv. Akademsik forlag. 2013. 2. udg. 323 sider. Originalt omslag, med lette småbrugstegn.150,-


Bolvid, Tom G. & Henrik Day Poulsen (red).

--Psykiatri - En grundbog. Munksgaards Forlag. 2009. 2. udg. 5. opl.333 sider. Heftet, og i orihnalt omslag. Lille ejersignatur ved kant af inderomslag, ellers pænt rent eksemplar.120,-


Bolvig, Klaus - Højrup, Thomas (red).

--Velfærdssamfund. Velfærdsstatens forsvarsform? Museum Tusculanums forlag. 2007. 1. udg. 478 sider. Stor format. Orig kartonindbinding. Som ny.140,-


Börjeson, Bengt & Håkansson, Hans

--Truede børn. Socialt arbejde ved anbringelse af børn uden for hjemmet. Soc. Bibliotek / Munksgaard. 1998. 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. Forlagsfrisk eksemplar. 356 sider.150,-


Bosnak, Robert

--Om at drømme. Lille kursus i drømmetydning ifølge Jung. Borgen. 1989. 96 sider. Mindre stempel på friblad. Kvalitetstrådheftet softcover. Fremstår ulæst.125,-


Bovbjerg, Kirsten Marie

--Følsomhedens etik. Hovedland. 2001. Heftet. Orig omslag. 287 sider. Heft frisk rent eksemplar.120,-


Bratt, Nancy

--Vejen til Karin. Et psykoterapeutisk forløb. Gyldendal 1991. Heftet papirbind 256 s.100,-


Brekke, Mary & Tom Tiller (red).

--Læreren som forsker. KLIM. 2014. 324 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.125,-


Brinkmann, Svend

--Gå glip. Om begrænsningens kunst i en grænseløs tid. Gyldendal Business. 2017. 3. opl. 144 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.95,-

--Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden. Gyldendal Business. 2016. 4. opl. 200 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Brinkmann, Svend & Eriksen, Cecilie

--Selvrealisering. - kritiske diskusioner af en grænseløs kultur. Klim. 2006. 279 sider. Heftet m orig omslag. Forlagsstempel på friblad. Med forlagsstempel og ellers nærmest som ny.120,-


Brodin, Marianne & Indgrid Hylander.

--Selvfølelse. At forstå sig selv og andre. Gyldendal. 2003. 145 sider. Heftet, i originalt omslag. Overstreget ejerstempel ellers frisk rent eksemplar.70,-


Brudal, Lisbeth F.

--Positiv psykologi. Empati, flow, køn, humor. Dansk psykologisk forlag. 2008. Heftet i orig omslag. 296 sider. Frisk rent eksemplar.140,-


Buchardt, Mette

--Kulturforklaring. Uddannelseshistorier om muslimskhed. Tiderne Skifter 2016. 207 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Burns, Kidge

--Fokus på løsninger. Dansk Psykologisk Forlag. 2008. 1. udg. Heftet i orig omslag. 283 sider. Forlagsstempel og som ny.170,-


Buschard, Birgitte Kaas

--Et liv med børn. - fra graviditet til skolestart. Gyldendal. 1997. Kartonbind. 382 sider. 120,-


Butler, Gillian

--At overvinde socialangst og generthed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi. Forlaget Klim. 2001. 232 sider. Orig trådheftning i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Carlgren, Ingrid - Marton, Ference

--Fremtidens lærere. Gyldendal. 2002. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. Pænt og rent eksemplar.175,-


Cederborg, Ann-Christin

--Interview med børn. En guide til undersøgelse og efterforskning. Psykologisk forlag. 2002. 191 sider. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Nærmest som ny.145,-


Christensen, Ole - Christiansen, Rene B.

--Lærerne og de nye vilkår. Profession og Praksis. Forlaget Unge Pædagoger. 2010. 1. udg. 142 sider. Orig omslag som ny.100,-


Chua, Amy

--Kampråb fra en tigermor. Gads forlag. 2011. 223 sider. Orig limheftet papirindbinding. Med forlagsstempel og let læsestribe på ryg.100,-


Claësson, Bent H. & Ulla Idorn (red)

--Holdingterapi. Tilknytning mellem børn og forældre. Dansk psykologisk Forlag. 2009. 3. opl. 413 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Claesson, Bodil

--Drømte mig en drøm i nat. Om drømme, chakraer og personlig udvikling. Komma & Clausen bøger. 1991. 144 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.75,-


Clarkson, Petruska

--Psychotherapy as positive Psychology. Whurr publishers. 2005. 196 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tilskrevet på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-


Cohen, Anthony P.

--Selvbevidsthed - en alternativ identitetsantropologi. Det lille forlag 1995. 272 sider. Heftet, og i orignalt omslag. Ryg lidt falmet ellers pænt rent eksemplar.100,-


Cole, Michael

--Kulturpsykologi. Hans Reitzels forlag. 2003. 411 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Cornelius, Hans - Schnack, Karsten

--Voksenpædagogisk opslagsbog. Christian Ejlers Forlag. 1999. 2. udgave. Orig kartonindbinding. 342 sider. Som ny.125,-


Csikszentmihalyi, Mihaly

--Flow og engagement i hverdagen Dansk psykologisk forlag. 2007. 2. opl. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplarl150,-


Cullberg, Johan

--Skaberkriser. Strindbergs inferno og Dagermans. Hans Reitzels forlag. 1994. 1. udg. 1. opl. Heftet eksemplar. 194 sider.100,-


Dahler-Larsen, Peter

--Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. 2003. 222 sider. Heftet, i orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Dalsgaard, Thomas (red).

--Stress - et vikår i det moderne arbejdsliv? Jurist og økonomforbundets forlag. 2006. 258 sider. Originalt heftet med tråd, i orig omslag. Lærerynke på ryg ellers velholdt eksemplar.150,-


Dambrg, Erik - Jens Dolin - Gitte Holten Ingerslev

--Gymnastikpædagogik - en grundbog. Hans Reitzels forlag. 2006. 539 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Velholdt eksemplar.200,-


Davis, Ronald D.

--Den begavede dyslektiker. Klim. 2006. 1. udg. 1. opl. 274 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.160,-


Dencik, Lars - Jørgensen, Per Schultz - Sommer, Dion

--Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels forlag. 2008. Orig heftet indbinding. 437 sider. Nærmest som ny.200,-


Diderichsen, Birgitte - E. Hougaard - Th. Nielsen (red).

--Psykoterapiens hovedtraditioner. Dansk Psykologisk Forlag. 1998. 1. opl. 308 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.125,-


Drotner, Kirsten

--Disney i Danmark. Høst&Søn. 2003. Orig heftet indbinding. 206 sider. Som ny.150,-


Dulewicz, Victor & Higgs, Malcom

--Emotionel intelligens i organisationer. Dansk psykologisk forlag. 2001. 174 sider. Orignal trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Egenfeldt-Nielsen, Simon & Smith, Jonas H.

--Den digetale leg. Om børn og computerspil. Hans Reitzels forlag. 2000. orig heftet indbinding. 172 sider.125,-


Egidus, Henry

--Nyt psykologisk leksikon. Hans Reitzels forlag. 2005. 2. udg. 675 sider. Stort format. Originalt trådheftet kartonindbinding. Velholdt rent eksemplar.150,-


Elsass, Peter

--Håndbog i Kulturpsykologi. Et fag på tværs. Gyldendal 2003. 1. udg. 685 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som ny.300,-

--Sundhedspsykologi. Gyldendal 1993. 2. Udg. 6.opl. Indbundet. 512 sider. Mindre ejernavn tilskrevet ellers velholdt eksemplar.125,-


Elsass, Peter (red.mfl).

--Kognitive behandlingsformer 1-2. Hans Reitzels Forlag 2000. 4 opl. 250+35 sider. Heftet, i de originale omslag. Minsdre signatur på friblad og ellers frisk rent eksemplar.150,-


Engelsted, Niels

--Personlighedens almene grundlag - En teoretisk ekskursion i psykologiens historie. Komplet i 2 bind. Aarhus Universitetsforlag 1989. 2. udg. 1. opl. 196+346 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent sæt.250,-


Erikson, Erik H.

--Indsigt og ansvar. Hans Reitzels forlag. 1971. Heftet. 196 sider. Solbleget ryg ellers pænt eksemplar90,-


Esman, Karin & Søren Schou (mfl)

--Arvestykker. RUC. 1998. 327 sider. Orig trådheftning, i orig softcover omslag. Nærmest som ny.125,-


Flensborg, Ingelise & Sørensen, Birgitte Holm

--Temaer i billedpædagogik. Systime. 2005. 2. udg. 5. opl. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.125,-


Frankl, Viktor E.

--Psykiatri og sjælesorg. - Grundlaget for logoterapi og eksistenspsykologi. Gyldendals logbøger 1971. 245 sider. Heftet, i orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.140,-

--Psykologi og eksistens. Gyldendal. 1996. 3. udg. 2. opl. Heftet eksemplar. 141 sider. Note på friblad og ellers pænt eksemplar.95,-

--Psykologiens menneskebillede. Munksgaardserien 1970. Forlagets trådheftede papirindbidning. 145 sider. Par småskjole på snit og ellers velholdt rent eksemplar.90,-


Frederiksen, Lotte Lykke

--Helende historier. Fænomenologisk eksistentiel metode i moderne terapi. Frydenlund. 2013. 218 sider. Originalt softcover. Frisk rent eksemplar.125,-


Fredslund, Hanne

--Evaluering i et narretivt perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2013. 176 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Freud, Sigmund

--Afhandlinger om behandlingsteknik. Hans Reitzels Forlag 1992. 253 sider. Heftet, i originalt omslag. Læst eksemplar, nogle sider med studierelevante blyantstreger.140,-

--Das Unbehagen in der kultur. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien. 1930. 1. edit. 136 pp. Gult hellærredsbind. Rygtitel falmet, titel på foromslag tydelig intakt. Pæne og rene sider.250,-

--Dora. Gyldendal BK. 1992. Orig heftet indbinding. 127 sider. Frisk rent eksemplar/nærmest som ny.100,-

--Drømmetydning. Komplet i 2 bind. Hans Reitzel 1960. 521 sider. Original udgaven. Heftet med tråd, i de original halvlærreds indbindinger. Velholdt rent ulæst eksemplar.150,-

--Leonardo da Vinci - en barndomserindrig hos Leonardo. Hans Reitzels Forlag. 1990.109 sider. Trådheftet og i originalt omslag, med lidt små hyldeslid og ellers frisk rent eksemplar140,-

--Lille Hans. Hans Reitzels forlag. 1983. 141 sider. Orig heftet indbinding. Anelse små håndteringstegn og ellers frisk rent eksemplar.90,-

--Lille Hans. Gyldendal BK. 1992. 142 sider. Orig heftet indbinding.Frisk rent eksemplar/nærmest som ny.100,-

--Psykoanalyse. Hans Reitzels forlag. 1959. Original udgaven. 220 sider. Orig kvalitets trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent velholdt eksemplar.100,-

--Psykoanalyse. Forelæsninger til indførsel i. Hans Reitzels Forlag 1982. 3. rev-udg. 3. opl. 374 sider. Orig trådheftning, i originalt softcoveromslag. Kap 23. md lidt blyantstreger ellers frisk rent eksemplar.90,-

--Rottemanden. Gyldendal BK. 1992. 158 sider. Orig heftet indbinding. Frisk rent eksemplar/nærmest som ny.100,-

--Schreber. Gyldendal BK. 1992. 139 sider. Orig heftet indbinding. Frisk rent eksemplar/nærmest som ny.100,-

--Ulvemanden. Hans Reitzels Forlag. 1984. Orig heftet indbinding. 128 sider. Helt frisk rent eksemplar.100,-


Fuglsang, Jacob

--Den store løgn om uddannelse. Gyldendal. 2015. 1. udg. 264 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Gammelgaard, Judy

--Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie. Hans Reitzels Forlag. 1993. 417 sider. Heftet, i originalt omslag. Disputats. Ryg med svage læseriller, ellers frisk rent eksemplar.250,-


Gammelgaard, Judy & Susanne Lunn (red).

--Om psykoanalytisk kultur - et rum for refleksion. Dansk psykologisk Forlag. 1997. 170 sider. Heftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Gardner, Howard

--De mange intelligensers pædagogik. Gyldendal uddannelse 1997. 1. udg. 1. opl. (Red) Fibæk Laursen. Om psykologi i forhold til pædagogik, intelligens og kreativitet. Heftet indbinding. 271 sider. Gammel navnestempel og ellers nærmest som ny.75,-

--Disciplin og dannelse. Betydningen af det sande, det smukke og det gode. Gyldendal uddannelse 2001. 1. udg. 1. opl. 333 sider. Heftet, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Fem tanker for fremtiden. Børsens forlag. 2007. 2. opl. 196 sider. Trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag.140,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal. 2006. 3. op. 400 sider. Orig trådheftet indbinding. Frisk eksemplar.200,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal uddannelse 1999. Orig trådheftet indbinding. 400 sider. Navn og noter på smudstitelblad, ellers pænt og rent eksemplar.150,-


Garfield, Patricia

--Den universelle drømmenøgle. Aschehoug. 2002. 1. udg. 1. opl. Heftet. Orig omslag. 388 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Gawain, Shakti

--Sand rigdom. Borgen. 1998. 1. udg. 1. opl. Orig trådheftet indbinding. 222 sider. Velholdt frisk eksemplar.100,-


Gjerding, Allan Næs

--Ledelse i moderne organisationer. Jurist og Økonomforbundets Forlag. 2013. 1. udg. 166 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Gjørsund, Peik - Huseby, Roar

--Gruppe og samspil. Soc. Bib. 2000. 1. udg. 1. opl. Heftet. 212 sider. Ejersignatur på inderperm.100,-


Gjøsund, Peik & Huseby, Roar

--Observationsarbejde i skolen. Gyldendal undervisning. 2000. 1. Udg. 1. Opl. Heftet m orig omslag. 153 s.100,-


Goleman, Daniel

--Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. Borgen 1999. Heftet med tråd, i originalt omslag. 460 sider. Pænt og rent eksemplar.100,-

--Følelsernes intelligens. Borgen 1997. 3. opl. Trådheftning, i originalt omslag. 464 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Gordan, Kurt

--Psykoterapi supervision - i uddannelse i klinis arbejde og på institution. Hans Reitzels forlag. 1999. 255 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.200,-


Gormsen, Claus & Lundbye

--Psykoterapi, smerte, ekstase. - en antologi om kritisk psykoterapi. Borgen. 1979. 363 sider. Heftet med tråd i orig softcoveromslag. Friks rent eksemplar.100,-


Graf, Stefan Ting & Skovmand, Keld

--Fylde og form. Wolfgang Klafi i teori og praksis. Klim. 2004. Heftet, og i originalt omslag. 242 sider. Ejersignaut på friblad, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Grof, Stanislav

--Psychology of the Future. New York. Xvi+345 pp. Original softcover. Frisk rent eksemplar.100,-

--The Holotropic Mind. HarperCollins. 1992. 240 pp. Hardcover, in orig dustjacket. Verry fine condition.75,-


Grue-Sørensen, K.

--Opdragelsens historie I-III. Komplet i 3 bind. Gyldendal. 1960.243+243+314 sider. Orig softcover. Pænt rent sæt, lidt parfumeret duft240,-


Gustafsson, Lars H.

--En gang far-altid far. Om nærhed og respekt i mødet med børn. Forlaget Fremad. 1993. Heftet i orig omslag. 238 sider. Som ny.100,-


Hagstrøm, Jean (red).

--Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation. Trin 2. Munksgaard. 2013. 240 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.140,-


Hansen, Finn Thorbjørn

--Den sokratiske dialoggruppe. Gyldendal uddannelse. 2000. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 350 sider. Frisk rent eksemplar.145,-

--Kunsten at navigere i kaos. Kroghs forlag. 1999. 7. opl. Heftet eksemplar. 243 sider. Pænt og rent eksemplar.75,-


Hansen, Ingelise Bech - h. Nørrelykke & H. Sjelborg

--Borgerinddragelse og retssikkerhed. - i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. 2006. Heftet m orig omslag. 231 s. Hilsen fra forlaget på tb.150,-


Hansen, Janne Hedegaard

--Narrativ dokumentation. Akademisk forlag. 2009. 132 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar. Hilsen og forlagsstempel på friblad.90,-


Hansen, Mogens

--Billedtænkning. Ålykkes forlag. 1998. 127 sider. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.100,-

--Intelligens og tænkning. - en bog om kognitiv psykologi. Ålykkes forlag. 1998. 2. Revideret udg. Heftet med enkelte understregninger og brugsspor 310 sider. Lille ejersignatur tilskrevet, ellers velholdt eksemplar.150,-


Hansen, Tia

--Kognitiv psykologi. - en introduktion. Unge Pædagoger. 1998. Heftet m orig omslag. 202 s.100,-


Hansen, Torben Illum og Skovmand, Keld

--Fælles mål og midler. Læremidler og Læreplaner i teori og praksis. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 286 sider. Limheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.160,-


Hansen, Uffe

--Psykoanalysens fortrængte fortid. Akademisk forlag. 1991. 240 sider. Heftet. Velholdt eksemplar.125,-


Hargreaves, Andy

--Nye lærere, nye tider. Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Forlaget Klim. 2002. 2. opl. Heftet. 365 sider. Pænt og rent eksemplar.200,-

--Undervisning i videnssamfundet. Gyldandals Bogklubber. 2006. 1. bogklubudgave. Heftet. 282 sider. Som ny.150,-


Harris, Judith Rich

--Myten om børns opdragelse. Hvorfor bliver børn som de bliver? Gyldendal. 2001. 1. udg. 479 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.75,-


Haslebo, Gitte

--Relationer i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag. 2004. 358 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.120,-


Haslebo, Gitte & Maja Loua

--Etik i organisationer. Fra gode hensigter til handlemuligheder. Dansk Psykologiks forlag. 2007. 342 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Hattie, John

--Synlig læring for lærere. Dafolo. 2014. 6. opl. 312 sider. Originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Havnesköld, Leif & Pia Risholm Mothandler

--Udviklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nye perspektiver. Hans Reitzel. 1999. 1. udg. 1. opl. 338 sider. Heftet med tråd, i originalt softcover omslag. Med forlagets stempel og nærmest som ny.125,-


Hecksker, Dorte

--Tidligere misbrugeres fortællinger. Aarhus Universitetsforlag. 2006. Heftet orig omslag. Spt. 200 sider.160,-


Hedegaard, Ib & Engen, Liv

--Forældre ABZ. Læseglæde og skrivelyst / Undervisningsparat. Alinea/Egmont 2005. Orig Kartonbind. 64 + 64 sider. Stød på ene hjørne90,-


Held, Barbara S.

--Back to Reality. A Critique of Postmodern Theory in Psychotherapy. Norton. 1995. 1. edit. 296 pp. Black full shirting, i orig dustjacket. Near mint condition.100,-


Hermansen, Mads

--Læringens univers. Klim 1998. 3. udg. Heftet indbinding. 179 sider. Ejersignatur og velholdt eksemplar.100,-


Hermansen, Mads - Ole Løw og V. Petersen

--Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Akademisk forlag. 2009. 2. udg. 240 sider. Heftet i orig omslag. Tiskrevet mindre ejersignatur, ellers pænt og rent eksemplar.140,-


Herskin, Bjarne

--Undrvisningsteknik for universitetslærere. Formidling og aktivering. Samfundslitteratur. 2001. 2. Udg. Heftet orig omslag. 259 sider.200,-


Hesseldahl, Morten

--Iscenesætteren. Gyldendal. 2016. 290 sider. Heftet, i originalt omslag. Mindre trykrynke ved øvre kapitæl, forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.100,-


Hjort, Katrin & Nielsen, Steen Baagøe (red.)

--Mæn og omsorg. Socialpædagogisk Bibliotek. 2003. Heftet indbinding. 259 sider. Som ny.140,-


Hobel, Peter (red).

--Religion i Gymnasiet - fagdidaktik. Museum Tusculanums forlag. 2002. 148 sider. Trådheftet og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.90,-


Høgh-Olesen, Henrik (red).

--Ånd og natur. Ti almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson Dansk psykologisk Forlag. 2000. 1. udg. 330 sider. Heftet, i orignalt omslag. Med forlaghsstempel og ellers frisk rent eksemplar.140,-


Højrup, Thomas

--Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet. 2002. 1. udg. Orig kartonindbinding. 741 sider. Illustreret med fotogengivelser i s/h og farver. Nærmest som ny.170,-


Hougaard, Esben

--Psykoterapi - teori og forskning. Dansk Psykologisk forlag 1996. 1. udg. 472 sider. Trådheftet og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Howard, Susan

--Psykodynamisk rådgivning i en nøddeskal. dansk Psykologiks forlag. 2006. Nærmest som ny.95,-


Hummelvoll, Jan Kåre ( red.)

--Helt - ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. Hans Reitzels forlag. 2006. 3. udg. 709 sider. Hardback. Frisk rent eksemplar.150,-


Hyde, Maggie og M. McGuinness

--Jung for begyndere. Roskilde Bogcafe. 1997. Forklarende og gennemillustreret med tegninger. Pænt rent eksemplar.100,-


Ilfeldt, Annette

--Fedmens psykologi. Gyldendals Bogklubber. 2005. 2. bk-udg. Orig heftet indbinding. 318 sider. Pænt rent eksemplar95,-


Imsen, Gunn

--Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi Hans Reitzels forlag. 2015. 2. rev udg. 424 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.160,-


Jackson, Ross

--Kali yuga odysseen. En åndelig rejse. Forlaget Hovedgaden 2004. 278 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Jacobsen, Bo

--Voksenundervisning og livserfaring. Christian Ejlers forlag. 1989. Orig heftet indbinding. 95 sider. Ejernavn tilskrevet.70,-


Jacobsen, Finn Sten & Marianne Spandet

--Mediation - i organisatorisk perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 315 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Jacobsen, Janne og Peter Scharff Smith

--Børn af Fængslede. Samfundslitteratur. 2011. 1. udg. 1. opl. 126 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Forlagsstempel og som ny.100,-


Jakobsen, Poula og Visholm, Steen

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Politisk Revy. 1993. 2. udg. 292 sider. Heftet i orig omslag. Indledning med nogle def blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.200,-

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Samlerens Bogklub. 1988. 292 sider. Orig trådheftning, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Jerlang, Espen

--Barnets udvikling - en helhed. Socialpædagogisk bibliotek 1997. 1. udg. 8. opl. Orig heftet indbinding. 332 sider. Pænt og rent eksemplar.110,-

--Socialisering og Habitus. Socialpædagogisk bibliotek 1996. 1 udg. 1. opl. 523 sider.175,-


Jessen, Karin & Berit Weise

--Lederskab i praksisnært perspektiv. L&R Business. 2013. 1. udg. 191 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.200,-


Johannesen, Helle

--Pædagoger og sundhedsarbejde. - en bog om levevilkår, livsstil og helbred. Munksgaard 2004. 1. udg. 5 opl. Forlagsbind 227 sider170,-


Jørgensen, Carsten Rene

--Identitet. Psykologiske kulturelle perspektiver. Hans Reitzels forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. 289 sider. Orig trådheftet, hardcover, med originalt smudsomslag. Nærmest som ny.150,-

--Identitet. Psykologiske kulturelle perspektiver. Hans Reitzels forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. 289 sider. Orig trådheftet, hardcover, med originalt smudsomslag. Signatur på inderomslag og ellers nærmest som ny.125,-


Jørgensen, Claus M. og Carsten Tage Møller (red).

--Historisk analyse. Nye teorier og metoder. RUC's forlag. 2001. 242 sider. Trådheftet i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.100,-


Jørgensen, Ulrik & Stephen S. Mathiasen (red).

--At overleve vold. Om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Forlaget Klim, Århus. 1998. 1. udg. 1. opl. 261 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Jung. C.G.

--Civilization in Transition. The Collected Works. Vol. 10. Routledge & Kegan. 1981. 2. edit Xii+606 pp. Later print. 29+ 567 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.200,-

--Den psykiske Energetik og Drømmenes væsen. Gyldandals Uglebøger. 1960. Heftet i originalt omslag. 212 sider. Utydeligt mindre signatur på friblad og ellers frisk rent eksemplar.70,-

--Det ubevidste. Gyldendals Uglebøger. 1963. 155 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-

--Forvandlingens symboler. 1-2 Komplet i 2 bind. Bibliotek Rhodos. Heftet med tråd, i originale omslag. 282+358 sider. Anelse kanttegn ved par hjørner og fremstår ellers ulæste.285,-

--Svar på Jobs spørgsmål. Gyldandals Uglebøger. 1973. Heftet i orig omslag. Pænt rent eksemplar, fremstår ulæst.100,-

--The Development of Personality. The Collected Works. Vol. 17. Routledge & Kegan. 1981. viii+235 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.300,-

--The Nature of the Psyche. Routhledge. 2001. later print. 190 pp. Solid paperback. Verry fine.60,-

--The Practice of Psychotherapy. Essays on the Psychology of the Transfernce and other Subjects. The Collected Works. Vol. 16. Routledge & Kegan Paul. 1954. 11+377 pp. Original trådheftet helshirtingsindbinding. Velholdt rent eksemplar.150,-

--The Psychogenesis of mental Disease. The Collected Works. Vol. 3. Routledge & Kegan. 1981. viii+303 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.200,-

--The Spirit in man, art and literature. The Collected Works. Vol. 15. Routledge & Kegan. 1985. viii+160 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.170,-

--The Zofingia Lectures. The Collected Works. Supplementary Vol. A. Routledge & Kegan. 1983. xxv+129 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.250,-

--Typologi till frågan om de psykologiska typerna. Berghs 1976. 209+ 7 sider. Orignal trådheftening, og med orignalt smudsomslag. Rent uopskåret eksemplat med lidt hyldeslid på smudsomslaget.100,-


Juul, Jesper

--Kunsten at sige nej med god samvittighed. Apostrof. 2006. 1. udg. F´heftet, i originalt omslag. Lidt læserynker, ellers pænt rent eksemplar.75,-


Juul, Jesper og Øien, Monica

--Familietid. Apostrof. 2012. 234 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.100,-


Kaspersen, Peter

--Tekstens stemmer. Antologi +Litterær forståelse. 2. bind. Dansklærerforeningen. 1998. 275+182 sider. Orig kartonindbing. Velholdt sæt. Tidligere ejersstempel150,-


Kast, Verena

--Den største sorg i verden her.... Drømme som vejvisere gennem sorgen. Munksgaards forlag. 1991. 168 sider. Original softcoerindbinding. Omslag med noget overfladisk hyldeslid og ellers pænt rent eksemplar.125,-

--Frihedens rum. Jeg'et og det ubevidste i dialog. Gyldendal. 1990. 200 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Kennedy, Birgitta

--Fantasi og forandring. Dokumentation og pædagogisk praksis i børnehaven. Pædagogisk bogklub. 2002. Heftet indbinding. 180 sider. Forlagsfrisk eksemplar.135,-


Kernberg, Otto F.

--Love Relations. Normality and Pathology. Yale University Press. 1995. 203 pp. Hardcover med orig smudsomslag. Nærmest som ny.100,-


Kernberg, Otto F. (mf)

--Psychodynamic Psychotherapy of Borderline Patients. Basic Books. 1989. later print. 9+210 pp. Hardcover, med originlat smudsosmalg. Veldefinerede blyantstreger her og der og ellers velholdt rent eksemplar.100,-


Kistrup, Morten

--Psykologien i psykiatrien. Dansk Psykologisk forlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 223 sider. Heftet med tråd i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Kjær, Aggi & Berenth, Else

--Kvindelige læger ser på sygdom og sundhed. DKL. 1998. Heftet m orig omslag. 324 s.150,-


Kjeldsen, Karna

--Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen. UP. 2019. 248 sider. Softcoveromslag. Som ny.140,-


Klafki, Wolfgang

--Kategorial dannelse og kritisk konstruktiv pædagogik. Udvalgte artikler. Nyt Nordisk Forlag. 1983. 258 sider. Orig trådheftet softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.250,-


Klein, Malanie

--Narrative of a Child Analysis. Delacorte Pres. 1975 2. rev edit. 496 pp. Full blue sshirtings, in orig dustkjacket. Verry fine condition.120,-

--Psykoanalyse af børn. Udvalgte skrifter. Bibliotek Rhodos 1973. Trådheftet, i originalt omslag. 276 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Knoop, Hans Henrik & Lyhne, Jørgen

--Nyt læringslandskab. Flow, intelligen og det gode læringsmiljø. Dansk Psykologiks forlag. 2005. 248 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Kohut, Heintz

--The Analysis of the Self. University pres. New York. 1971. 367 pp. Forlagets kartonindbidnig, me doriginalt smudsomslag. Tilskrevte ejersignatur på fribladet, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Køppe, Simo & Olsen, Simon Andkjær

--Psykoanalysen efter Freud. Bind 1-2. Gyldendal. 1996. Kartonindbindinger. I alt 1136 sider. Helt frisk rent sæt..275,-


Kornerup, Ida & Næsby, Torben (red)

--Kvalitet i Dagtilbud. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo. 2015. 338 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-

--Pædagogens Grundfaglighed. Grundbog til Pædagoguddannelsen. Dafolo. 2014. 300 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-


Korsaa, Finn

--Parforhold og børneopdragelse. Rosinante 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 269 sider.150,-

--Parterapi. 2012. 197 sider. Originalt softcoverbind. Frisk rent eksemplar.100,-


Krogh-Jacobsen, Kirsten

--Lærer i tiden. Antologi. Forlaget Klim 1999. Orig heftet indbinding.183 sider. Ejermonogram90,-


Krogh-Jespersen, Kirsten

--Om undervisning - en bog om almen didaktik. Forlaget Klim. 2010. 2. udg. 227 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Som ny.125,-


Krogh-Jespersen, Kirsten (mfl)

--Lærer i tiden. Klim 1999. 1. udg. 2. opl. Heftet. 183 sider.90,-


Kürstin, Sanina (red).

--Selvledelse og fællesskaber. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv. Dansk psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 229 sider. Forlagets originale heftede indbinding. Forlagsstempel og som ny.200,-


Labro, Phillippe

--Overgangen. Borgen. 1997. Heftet m orig omslag. 195 sider.75,-


Lauridsen, Karen M. & Ole (red).

--Lyst til at lære. Akademisk forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 143 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Illustreret. Med forlagsstempel og som ny.140,-


Laursen, Per Fibæk

--Didaktik og undervisning. Gyldendal uddannelse 1999. Heftet papirbind. 187 s.125,-


Laursen, Per Fibæk (red) og Inge Weicher

--Person og Profession. Billesø og Baltzer. 2003. 1. udg. 1. opl. 280 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Frisk eksemplar.140,-


Lauvås, Per & Handal, Gunnar

--Vejledning og praktisk fagteori. Forlaget Klim. 2007. 2.opl. 341 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Lewis, Michael

--Forandringens mulighed. Hvorfor fortiden ikke kan forudsige fremtiden. Socialpædagogisk Bibliotek. 2002. Heftet indbinding. 338 sider. Som ny.150,-


Lihme, Benny (red).

--Invitation til socialpsykiatri. Akademisk forlag. 2008. 1. udg. 236 sider. Trådheftet, i originalt softcoveromslag. Par sider med highleigtstreger, ejernavn ellers pænt eksemplar.100,-


Lippe, Anna Louise von der (red mfl)

--Psykoterapi med voksne. Fem perspektiver på teori og praksis. Tano. 1993. 341 sider. Kvalitets trådheftet softcover. Lidt blyantstreger her og der og ellers pænt eksemplar.150,-


Lotz, Martin

--Udvikling og analyse. Teorien bag psykoanalytisk psykoterapi. Hans Reitzels forlag. 2000. 1. udg. 1. opl. 269 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.200,-


Lynge, Bente

--Anerkendende pædagogik. Gyldendals Bogklubber. 2008. 3. opl. 270 sider. Trådheftet, i orig omslag. Som ny.95,-


Madsen, Inge

--Med små skridt. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 352 sider. Orig CD-ROM vedlagt. Forlagsstempel og som ny.120,-


Madsen, Jørgen Due (mfl).

--Den sårbare kærlighed. Kristeligt Dablads Forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 225 sider. Frisk eksemplar med forlagets pressemeddelse vedlagt.100,-


Mainz, Jan

--Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsnet. teori. Metoder. Resultater. Munksgaard. 1996. Heftet orig omslag. Pænt og rent eksemplar. 361 sider.350,-


Majgaard, Poul - Strandgaard, Charlotte

--Tænk hvis det var dig. 21 beretninger om mobning. Borgen. 2004. 253 sider. Orig tråheftet papirindbinding. Velholdt eksemplar. Tidligere ejerstempel nederst på bagomslag.125,-


Manicavasagar, Vijaya & Derrick Silove

--At overvinde panikangst. Forlaget Klim. 2009. 148 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Martinsen, Kari

--Løgstrup og Sygeplejen. Løgstrup Biblioteket/Forlaget Klim. 2012. 1. udg. 1. opl. 187 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Maslow, Abraham H.

--Forskningens psykologi. Munksgaard. 1977. 1. udg. 1. opl. 147 sider. Heftet i orig omslag. Som ny. Et grundlæggende værk i den videnskabelige litteratur. På dansk ved Anne Jacobsen mfl. Privat navnestempel og ellers frisk rent eksemplar.90,-

--På vej mod en eksistenspsykologi. Nyt Nordisk forlag. 1970. 1. Opl. Heftet, i orig omslag. 249 sider. Enkelte veldefinerede blyanstreger i starten af bogen og ellers velholdt rent eksemplar125,-


May, Rollo

--Ångest. En utmaning. Teorie & Fallstudier. Bonniers/Aldus Akademi. 1980. 330 sider. Hardback, med orignalt smudsomslag. Pænt rent eksemplar.150,-

--Myte og eksistens. Gyldendal. 1992. 1. udg. 1. opl. 288 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt ulæst eksemplar.100,-


May, Rollo - Clement Reeves

--The Psychology of Rollo May. Jossy-Bas. 1977. 1. edit. 336 pp. Hellærred, med originalt smudsomslag. Med John Schmidt Johansens signatur. Pænt rent eksemplar.160,-


Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red)

--Sociale Arbejde. Hans Reitzels forlag. 2007. 2. udg. 374 sider. Orig heftet indbinding. Frisk eksemplar.185,-


Mehlsen, Camilla

--Teknologiens Testpiloter. 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid. Mindspace. 2016. 212 sider. Softcoveromslag. Som ny.125,-


Mejlhede, Anna og Arcel, Nastja

--Kys dit kaos. Livet er alligevel noget rod. Aschehoug. 2006. Heftet orig omslag. 281 sider. Som ny.100,-


Miller, Alice

--Den skjulte nøgle. Hans Reitzels Forlag. Kbh. 1989. 115 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Mirdal, Gretty M.

--Åndenød - astma i psykosomatisk perspektiv. Munksgaard/Rosinante 1994. 314 sider. Heftet, og i originalt omslag. Med forfatterdedikation, ellers frisk rent eksemplar.75,-


Møller-Kristensen, Thomas

--Stokkeslag og sindelag. Borgen. 2005. Heftet m orig omslag. 139 sider.100,-


Morgan, Gareth

--Images of organisation. Sage 1997. 485 pp. Stor solid paperback. Nærmest som ny.200,-

--Organisasjonsbilder. Universitetsforlaget. 1990. 3. opl. 434 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Studierelevante understregninger.150,-


Mortensen, Karen Vibeke

--Fra neurose til relationsforstyrrelse. Gyldendal. 2001. 447 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Med forlagets stempel og ellers som ny.225,-


Nabe-Nielsen, Bent og Louise

--Dannelse 3. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 383 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.185,-


Næsgaard, Sigurd

--Psykoanalyse l-ll. Funkis forlag. 1933. 1. udg. 276+250 +registre. Heftet, i originale softcoveromsalg. Velholdt rent sæt.200,-


Nasio, Juan-Davis

--En præsentation af 7 hovedbegreber i psykoanalysen. Freud og Lacan. Hans Reitzels forlag. 1995. 202 sider. Orig trådheftet indbinding. Minimale håndterningstegn, ellers rent eksemplar.120,-


Nielsen, Ole Ditlev

--Om at leve. 20 skridt til mere overskud og mindre stress. Dansk psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 296 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.140,-


Nordentoft, Merethe (red mfl).

--Psykose hos unge - symtomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens forlag. 2009. 269 sider. Heftet, i orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Nortved, Per & Arne Johan Vetlesen

--Følelser og Moral. Hans Reitzels forlag. 1997. 247 sider. Heftet, i originalt softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.140,-


O'Connor, Joseph

--Fra chef til leder. Aschehoug. 1999. Orig kartonbind. 201 sider. Som ny.120,-


Oestrich, Irene Henriette

--Selvværd og nye færdigheder. Pædagogisk forlag/Gyldendals Akademiske Bogklubber. 2003. 1. bk-udg. 1. opl. 238 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk og rent eksemplar.95,-


Olesen, Søren Gytz - Foged, Brita

--Tendenser i pædagogiks udviklingsarbejde. Forlaget PUC. Viborg Seminariet. 2005. 2. opl. Heftet i orig omslag. Ejernavn tilskrevet, ellers pænt og rent eksemplar.125,-


Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kåre

--problemorienteret projektarbejde. RUC. 1999. 2. rev udgav. 323 sider. Heftet i orig omsalg. Pænt og rent eksemplar.150,-


Pedersen, Carsten og Carsten Schou (red).

--Samfundet i Pædagogisk arbejde. Et sociologiks perspektiv. Akademisk forlag. 2007. 332 sider. Original kartonindbidning. Tilskrevte ejersignatur, ellers frisk rent eksemplar150,-


Petersen, Karin Anna

--Praktikker i erhverv og uddannelse. Akademisk. 2001. 1. opl. 725 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Petersen, Kristina Rosenkrands

--Inklusion. Hans Reitzels forlag. 2015. 135 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Porth, Ruth

--Psykologien som tjener. Klitrose. 1984. 2. udg. 206 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.75,-


Poulsen, Henrik Day

--Fanatikere. Når mennesker bliver ekstreme. Dokumentas. 2004. 1. udg. 1. opl. 216 sider. Heftet i orig omsalg. Velholdt rent eksemplar.120,-


Poulsen, Marie Scott

--Børn på gule plader. 14 stedforældre fortæller om livet med den andes børn. Politiken. 2002. Tværformat. Kartonindbinding. 134 sider. Efterskrift af jesper Juul. Som ny.125,-


Rasmussen, Jens

--Socialisering og læring. Unge Pædagoger. 1997. 2. udg. Heftet, i originalt omslag. 178 sider. Mindre ejernavn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.75,-

--Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, proffesion, pædagogik. Hans Reitzels forlag. 2004. 390 sider. Heftet, i orignlat softcoveromsalg. Velholdt rent eksemplar.140,-


Raundalen, Magne

--Det vigtigste i børneopdragelsen. Empati og aggression. Pædagogisk Bogklub. 1999. 209 sider. Heftet i orig omslag.100,-


Reitan, Rolf

--Eftertanker om Freuds narcissisme. Klim. 1990. 143 sider. Original trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.75,-


Riemann, Fritz

--Angstens grundformer. Kliotrose. 1985. 269 sider. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (mfl).

--Den gode opgave. Samfundslitteratur. 2000. 2. rev udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 380 sider. Pænt rent eksemplar.100,-


Riis, Povl og Gerlach, Jes

--Ældre og psykisk sygdom. Forebyggelse, behandling og omsorg. Ældreforum og Psykiatrifondens forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 221 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Rogers, Carl

--Freedom to Learn. Merill Publishing. 1969. 358 pp. Hardcover, med originalt smudsomslag. Signatur på friblad og ellers velholdt rent eksemplar75,-


Ronen, Tammie

--Barnets egen verden. Kogniyiv- konstruktivistisk terapi med børn og unge. Dansk Psykologisk forlag. 2005. 376 sider. Heftet med tråpd, i originslat omslag. Nærmest som ny.215,-


Rose, Nikolas

--Livets politik. Dansk psykologisk forlag. 2009. 1. udg. Orig kartonindbinding. 432 sider. Nærmest som ny.200,-


Rowe, Dorothy

--Overvind din angst. Samtid. 1993. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 404 sider. Pænt rent eksemplar,75,-


Rutter, Michael og Marjorie

--Den livslange udvikling. Hans Reitzels forlag. 1997. 1. udg. 1. opl. 398 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Omslag lamineret. Frisk rent eksemplar.195,-


Samuels, Andrew (mfl).

--Analytisk Psykologisk Leksikon. Kritisk indføring i jungiansk analyse. Gyldendal. 1990. 212 sider. Forlagets kartonindbidning. Pænt rent eksemplar.75,-


Samuelsen, Ingrid Pramling & Carlsson, Maj Asplund

--Det legende lærende barn. I en udviklingspædagogisk praksis. Hans Reitzels Forlag. København 2005. Heftet. Anmelderstempel på smudstitelblad. 269 sider. Som ny.200,-


Sandell, Rolf & Lage Wedin

--Psykologiske undersøgelsesmetoder. En introduktion. Klim. 2008. 179 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk velholdt eksemplar.125,-


Sandler, Joseph (red mfl)

--Patienten og Analytikeren. Psykoanalysens kliniske struktur. Hans Reitzels forlag. 1994. 2. red og forøgede udg. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Sandvik, Kjetil og Anne Marit Waade

--Rollespil - i æstetisk, pædagogik og kulturel sammenhæng. Århus Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 374 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.175,-


Schaffer, H. Rudolph

--Social Udvikling. Hans Reitzel 2001. 2. opl. Orig kartonbind. 533 sider.140,-


Schmidt, Finn Lykke

--Freuds spor. Om psykoanalysens betydning, placering og anvendelse 100 år efter dens fremkomst. Bind 2. Klim. 1999. 194 sider. Orig trådheftning, i orignalt softcover omslag. Mindre ejersignatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.120,-


Schrag, Calvin O.

--Selvet efter postmoderniteten. Det lille forlag. 2000. 152 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Omslag let brugspræget. Opslag med blyantstreger.100,-


Schultz, Erik

--Frihed og bånd i menneskelivet. Dansk psykologisk Forlag 1998. 423 sider. Orig trådheftning, og i orignalt omslag. Nærmest som ny.225,-


Scott, David & Usher, Robin

--Uddannelsesforskning. Data, metoder og teori til undersøgelse af uddannelser. Klim 2006. Orig heftet indbinding. 209 sider. Anmeldereksemplar. Stempel på s.t.b.150,-


Sharp, Daryl

--Mandens midtvejskrise. Anvendt jungiansk psykologi. Gyldendal. 1992. 280 sider. Originalt trådheftet indbinding. Nærmest som ny.90,-


Sigsgaard, Erik

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Pædagogisk bogklub. 1995. Heftet m orig omslag. 309 s.100,-

--Om børn og unges nej. Farvel til lydighedskultruren. Tiderne Skifter. 2014. 184 sider. Heftet, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Sigsgaard, Jens

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Hans Reitzels Forlag 1995. 310 s.80,-


Skogemann, Pia

--Arketyper. Psykologiske mønstre i et nyt verdensbillede. Lindhardt og Ringhof 1986. Orig trådheftet indbinding. 193 sider. Navnestempel. Lette kanttegn. Rene sider.100,-

--Drømmenes bog. Aschehoug. 1996. 160 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent rent eksemplar.100,-

--Kvindelighed i vækst. Voksne kvinders udvikling set ud fra C.G. Jungs psykologi. Lindhardt og Ringhof. 1984. 1. opl. 152 sider. Originalt omslag. Omslag med overfladisk hyldeslid. Grundet papirkvaliteten en anelse gulnistret de første sider og ellers pænt rent eksemplar.90,-


Smidt, Sandra - Vygotssky - Vygotskij

--Vygotsky og små børns læríng. En introduktion. Hans Reitzels forlag. 2011. 244 sider. Orignalt omslag. Tilskrevte ejersignatur, omslag med par lette håndteringspor ellers pænt rent eksemplar.145,-


Smidt, Søren & Rasmussen, Kim

--Spor af Børns institutionsliv. Hans Reitzels forlag 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 238 sider. Hilsen fra forfatteren S.Smidt.100,-


Sommer, Dion

--At blive en person. Forældreskab og børns tidlige følelser. Hans Reitzel forlag 2001. 208 sider. Originalt softcoveromslag. Minde ejersignatur, ellers velholdt rent eksemplar.75,-

--Barndomspsykologi. Udvikling i en forandret verden. Hans Reitzel forlag. 1999. 238 sider. Heftet i originalt omslag. Mindre ejersignatur og ellers frisk rent eksemplar.75,-


Søndergaard, Per Straarup

--Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Turbine. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 160 sider. Som ny.95,-


Sørensen, Tonni Vinkel

--Misbrugt. Høgsted & Høgsted. 1999. 1. udg. 2278 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Signatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.125,-


Steffen, Vibeke

--Sundhedens veje. Grundbog i Sundhedsantropologi. Hans Reitzels forlag. 2007. 280 sider. Trådheftning, og i orignalt omslag. Frste 30 sider, med lidt blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Stein, Leonard & Alberto B. Santos

--Psykoseteam - en model for opsøgende psykiatrisk arbejde. Hans Reitzels forlag. 2000. 207 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Stern, Daniel N.

--Barnets interpersonelle Univers. Hans Reitzels forlag. 1993. 1. udg. 2. opl. 342 sider. Heftet i orig omslag. Omslag med småhåndteringstegn, friblad udtaget og ellers pænt rent eksemplar/friske sider.200,-


Svinth, Lone (red).

--Nærvær i pædagogisk praksis. Akademisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 258 sider. Orig heftet indbinding. Som ny og med forlagetsstempel.185,-


Thielst, Peter

--Psykoanalyse og psykoterapi. Samleren BK 1984. Orig heftet indbinding. 182 sider. Lette brugsspor på omslag.75,-

--Selvpsykologi. En ny teori om selvet. Gyldendal Intro. 1991. Heftet. 83 sider.75,-


Thomsen, Jørgen L. (red).

--Om døden. FADLS forlag. 2012. 1. udg. 339 sider. Heftet med tråd, i originlat omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Thomsen, Peter Hove (red).

--Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge. Psykiatrifondens forlag. 1999. 340 sider. Heftet, og i origjnalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Thuen, Harald - Vaage, Sveinung (red).

--Opdragelse til det moderne. Forlaget KLIM. Pædagogik til tiden. 2000. 255 sider. Orig heftet indbinding. Som ny.210,-


Tordrup, Rikke Yde

--Udviklende øjeblikke. Udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde. Akademisk forlag. 2015. 172 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.120,-


Vedfelt, Ole

--Drømmenes dimensioner. Gyldendals Bogklubber. 2007. 3. og forøgede bk-udg. 589 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.150,-


Vygotskij, L.S.

--Om barnets psykiske udvikling. Artikelsamling. Nyt Nordisk forlag. 1982. 220 sider. Heftet i det originale omslag, småbrugtegn. Pæne rene sider.125,-


Wahlgren, Anna

--Spørg om de kære Børn. Gyldendal. 2003. Kartonindbinding. 417 sider. Nærmest som ny.100,-


West, Michael A.

--Teamwork. Metoder til effektivt samarbejde. Psykologisk forlag A/S. 2002. 2. udg. Heftet i orig omslag. 279 sider. Pænt og rent eksemplar.90,-


Wiklund, Lena

--Omsorgsvidenskab i klinisk praksis. Gyldendals Bogklubber. 2006. 2. udg. Orig heftet indbinding. 279 sider. Rent eksemplar.165,-


Wilhelmsen, Ingvard

--Hypokondri og kognitiv terapi. Munksgaard/Rosinante. 1998. 227 sider. Orig trådheftning, og i orig omslag. Md forlagsstempel og ellers velholdt eksemplar.90,-


Winnicott, Donald W.

--Familien og den individuelle udvikling. Det lille forlag. 1996. 200 sider. Original trådheftning, og i originalt omslag. Fremstår som ulæst.250,-


Yalom, Irvin D.

--Existential psychotherapy. Harper Collins. 1980. 17. print. Halvshirtingsbind med orig smudsomslag. 524 sider. Pænt rent eksemplar.160,-

--Som at se på solen. Hans Reitzels forlag. 2008. 1. opl. 237 sider. Trådheftet i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basic Books. N.Y. 1975. later print. 2. edition. 529 pp. Hardback i orignalt smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.150,-


Yalom, Irvin D. (mfl)

--Encounter Groups: First Facts. Basis Books New York. 1975. later print. 495 pp. Solid brun hellærredsindbinding, med orig smudsomslag med mindre lukket rigt. Velholdt rent eksemplar.145,-


Young, Jeffrey E.

--Kognitiv terapi. Personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels forlag. 2013. 2. udg. 119 sider. Originalt omslag navn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Ziehe, Thomas

--Ny Ungdom og usædvanlige læreprocesser. Politisk Revy 1984. 2.opl. Heftet eksemplar. 274 sider. Om subjektivitet og kulturel frisættelse. Lette brugsspor på hjørne af omslag. Rene sider.125,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 31 17 49 52Hjem