Litteraturvidenskab og SprogAagard, Knud

--Stenvenderen - elleve essays om tolkning. Eksistenpsykologisk perspektiv. Gyldendal 1993. Heftet 150 s.75,-


Aikhenvald, Alexandra Y.

--Evidentiality. Oxford University Press Linguistics. 2009. 2. print. 452 pp. Solid paperback. Near mint condition.200,-

--Imperatives and Commands. Oxford University Press Linguistics. 2010. 1. edit. 2. print. 500 pp. Hardback, with orig dustjacket. Near mint condition.200,-


Aikhenvald, Alexandra Y. & R.M.W. Dixon

--Complementation. A Cross-linguistic Typology. Oxford University Press Linguistics. 2010. 2. print. 452 pp. Solid paperback. Near mint condition.200,-

--Serial Verb Constructions: A Cross-Linguistic Typology. Oxford University Press Linguistics. 2009. 2. print. 452 pp. Solid paperback. Near mint condition.200,-

--The Semantics of Clause Linking; A Cross-linguistic Typology. Oxford University Press Linguistics. 2011. 2. print. 410 pp. Solid paperback. Near mint condition.200,-


Allemano, Marina - Svendsen, Hanne Marie

--Hav-Frue. Hanne Marie Svendsens forfatterskab. Gyldendal. 2011. 1. udg. 1. opl. 343 sider .Heftet med tråd i orig omslag. Illustreret med s/h fotogengivelser. Med forlagsstempel og som ny.185,-


Allen, C. J.

--Det danske sprogs historie I-II. I Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland. C. A. Reitzels Bo & arv 1858. To ensfarvede komponerede helshirtingsbind m. 4 udfoldelige litografiske kort. 462 + 766 sider.700,-


Allen, Sturre (red)

--Norstedts svenska ordbok + Uppslagsbok. 1999. 2.opl. 1351 +16 sider. Forlagets originale trådheftede kartonindbinding. Lille ejernavn ved kant at inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.140,-


Allen, W. Sidney

--Vox Graeca. The Pronunciation of Classial Greek. Cambridge University Press. 1968. 157 pp. Hardcover, in orig dustjacket. Verry fine condition.100,-


Andersen, H. C. - Johan de Mylius

--Forvandlingens pris. H.C. Andersen og hans eventyr. Høst og Søn. 2004. 384 sider. Original kartonindbidning. Frisk rent eksemplar125,-

--HCA - et livs digtning. Aschehoug. 2005. 1. udg. 1. opl. 886 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Andersen, Kirsten Nauja

--Politikens Engelsk Dansk, Dansk Engelsk. Politikens forlag. 2006. 1. BK. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 767 sider. Som ny.120,-


Appel, Vibeke (mfl).

--Politikens retskrivningsordbog. Politikens Forlag. 2001. Forlagets kartonbind. 557 sider. Velholdt eksemplar.120,-


Axelsen, Jens (red. mfl).

--Dansk engelsk. Engelsk dansk. Gyldendals røde ordbøger/ Gyldendals Bogklub. 1983. 538+581 sider. Helshirtingsbind. Mindre ejersignatur tilskrevet. Pænt og rent velholdt eksemplar.150,-

--Retskrivningsordbog. Gyldendals røde ordbøger. 1996. 1 udg. 2.opl. 698 sider. Pænt og rent eksemplar.90,-


Bacchylides - Frederic G. Kenyon. (edit).

--The Poems of Bacchylides. From a papyrus in the British Museum. London 1897. 1. edition. 53+246 pp. Publishers original cloth. Ownername. Verry fine condition.125,-


Bachtin, Michail Michailovitj

--Ordet i Romanen. Moderne tænkere. Gyldendal. 2003. 328 sider. Heftet indbinding, og med originalt smudsomslag. Nærmest som ny.140,-


Banbak, Henrik - Ibsen, Henrik

--Tænkning og eksistens. Ødipus - Ibsen - Kierkegaard. C. A. Reitzels forlag. 1987. Heftet m orig omslag. 234 sider.125,-


Bang, Herman

--Kritiske studier og udkast. Det Schubothes forlag. Kjøbenhavn 1880. 1. udg. 1.opl. Enkelt halvshirtingsindbinding. 228 sider. Orig for- og bagomslag medindbundet, bagomslag med kantrestaurering. Pænt rent eksemplar.250,-


Becker-Christensen, Christian (Red).

--Politikens Nudansk ordbog med etymologi. 2 bind. Politikens forlag. 2001. 2. udg. 2. opl. Stor format. Orig kartonindbinding. 1596 sider. Velholdt rent sæt.185,-


Beckett, Francis & H. Porter Abbort

--Beckett Writing Beckett. The Author in the Authograph. Cornell University Press. London. 1996. 196 pp. 1. edit. 1. print. Full shirting, in orig dustjacket. Near mint.150,-


Benn, Gottfried

--Glasblæseren og andre essays. Gyldendals uglebøger. 1964. Heftet 165 s.75,-


Berg, Carl

--Græsk dansk ordbog. Til Skolebrug. Gyldendal. 1885. 2. udg. 928 sider. Solid sort halvlæderindbinding, med rygforgyldning. Pænt rent eksemplar.125,-


Berthelsen, Christian

--Grønlands litteratur. Kommenteret antologi. Centrum 1983. Helshirtinsbind m orig omsl. 302 s.75,-


Berthelsen, Jens & Egebak, Niels (mfl.)

--Fortælleteori. Forudsætning og perspektiv. Arena, Forfatterens folag. 1974 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. 555 sider. Frisk rent eksemplar,125,-


Bielec, Dana

--Basic Polish. A Grammar and Workbook. Routhledge. 2002. 229 pp. Softcover. Frisk rent eksemplar.140,-

--Polish. An Essestial Grammar. Routhledge. 2004. xiii+294 pp. Softcover. Frisk rent eksemplar.175,-


Bjelke, Henrik - Rasmussen, Rene

--Bjelke lige i øjet. Forlaget Politisk Revy. 2000. 1. udg. 364 sider. Heftet i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.95,-


Bloch, Sør Nic. Joh.

--Græsk læsebog for undervisningens to første aar. En Omarbeidelse af den forhen udgivne Jacobses græske Elementarbog. Kjöbenhavn 1823. viii+319 sider. Samtidig halvlæderindbinding. Velholdt rent eksemplar.200,-


Blomberg, Merete

--Logik og mystik hos Ionesco. Odense Universitetsforlag 1977. Heftet ekspl. 182 s. En bog om den metafysiske diskussion i Eugene ionescos teater. M. didik. Fra Merethe Blomberg100,-


Bogbind - Birgit Kryger - Orla Lundboe

--Jacob Paludan. Hasselbalch. 1943. 195 sider.Manuskriptprøver. Halvlæderbind, med rygbånd. Rog for- og bagomslag, samt prøver medindbundet. Permpapir med par småafskrab, ellers velholdt rent eksemplar. Bindet signeret af Birgit Kryger.100,-


Bork, Egon

--Dansk Tysk ordbog. Gyldendals Røde ordbøger 2007. 11 udg. 7. opl. 986 sider. Rød helshirtingsindbidning. Velholdt eksemplar.100,-

--Tysk - Dansk ordbog. Gyldendals Røde ordbøger/ Gyldendal BK. 2001. 14 udg. 1. Opl. 835 sider. Nærmest som ny.140,-


Borum, Poul

--Det amerikanske. Kritiske stykker om amerikansk litteratur. Gyldendal. 1976. 1. udg. Orig heftet indbinding. 181 sider. Frisk rent eksemplar. Fremstår ulæst.75,-

--Digteren Grundtvig. Gyldendal. 1983. 1.opl. Heftet, i originalt omslag. 281 sider. Ryg med læserynker og lidt brugspræget omslag. Signatur på friblad.85,-


Bostrup, Lise & Svetlana Vvedenskaja

--Aktivt dansk. Alfabeta. 2006. 2. udg. 225 sider. Trårheftet, i originalt omslag. Frisk eksemplar.100,-


Bratli, Carl

--Spansk dansk ordbog. Munksgaard 1982. 2. udg. 1425 tospaltede sider. Grøn hellærredsindbinding. Frisk rent eksemplar.300,-


Bratli, Carl (red) - Holger Steen

--Munksgaards Spansk Dansk ordbog. Munksgaard. Kbh. 1982. 2. opl. 1425 to-spaltede sider. Originalt trådheftet hellærredsbind. Velholdt eksemplar.300,-


Bredsdorff, Elias

--H. C. Andersen. Mennesket og digteren. Fremad. 1979. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 224 sider. Læsestribe på ryg og hilsen på smudstitekbladet.100,-


Bredsdorff, T. & Mortensen, F. H.

--Hindsgavlrapport. - litteraturteori i praksis. Odense Universitet no. 4 Hft. paperback 358 s.90,-


Brostrøm, Torben - Winge, Mette

--Danske digtere i det 20. århundrede. Komplet i 5 bind. Gads forlag. 1980-82. 1. udg. Forlagets trådheftede indbindinger. I orignal kassette. Mere end 2200 sider i alt. Illustreret med tegninger og fotogengivelser. Helt frisk rent sæt.300,-


Bukdahl, Lars

--Læberne sprogs. Hokus Pokus F.P. Jac. Borgen. 2005. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 311 sider. Pænt rent eksemplar.150,-


Butt, John & Carmen Benjamin

--A New Reference Grammar of Modern Spanish. Hodder Education. 2004. 4. edit. 695 pp. Solid Paprback. Frisk rent eksemplar.140,-


Carter, Ronald & Michael McCarthy

--Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken and Written English. Grammar and Usage. Cambridge. 2008. 973 pp. Stor solid paperback. Orig cd-rom vedlagt. Frisk rent eksemplar.250,-


Christensen, Erik M.

--Ewalds Adam og Eva og Verdenslitteratur. Syddansk Universitetsforlag. 2011. 631+117 sider + register. Stor format. 3 bind med spiralryg. I orig kassette. Som nye.300,-


Christensen, Johnny

--Dansk hindi / Hindi dansk ordbog. Special-pædagogisk forlag. 2004. 2. udg. 1. opl. 365 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Christensen, Palle

--Den lille ordbog. Atuakkiorfik 1995. 142 sider. Orig trådheftm´ning, i orig omslag. Salgs visuel ordbog. Pænt rent eksemplar.125,-


Cicero - Jens Seidelin

--M.T. Ciceros Forunderlige Meninger eller Paradoxer. S. Poulsens forlag. 1795. 75 sider. Kartonbind, ovetrukket med blåt karduspapir. Papirat lidt mangelfuldt c´ved ryggen, ellers velholdt rent eksemplar.200,-


Clausens Tekniske Ordbøger.

--Clausens Tekniske Ordbøger. Engelsk dansk. Aschehoug/Alinea. 2004. 4. udg. 477 sider. Orig kartonindbinding. Frisk eksemplar.300,-


Claussen, Sophus - Modvig, Gunnar

--Eros, kunst og socialitet. En analyse af de erotiske hovedmotivers udvikling i Sophus Clausens forfatterskab. Gyldendal 1974. Orig heftet indbinding. 168 sider. Rent eksemplar.75,-


Conrad, Neal Ashley - Søren Ulrik Thomsen

--Skønheden er en gåde - Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. Vindrose. 2002. 586 sider. Forlagets kvalitetets trådheftning, i orig softcover omslag. Nærmest som ny.140,-


Costa & Melo (Edit)

--Dicionario da Lingua Portuguesa. Porto Editora. 1999. 1794 sider. Stort format. Rød helshirtingsindbinding, lagt i original kassette. Velholdt eksemplar.250,-


Coxon, A.H.

--The Fragments of Parmenides. A Critical Text with Introduction and Translation, the Ancient Testimonia and a Commentary by Allan Hartley Coxon. van Cortum. 1986. 277 pp. Hardcover. Verry fine condition.600,-


Dahlerup, Pil

--Dansk litteratur. Middelalder. Komplet i 2 bind. Gyldendal. København 1998. Forlagets originale kartonindbinding. 1) Religiøs litteratur. 2) Verdslig litteratur. 542+438 sider. Pænt og rent sæt.240,-


Dalgaard, Niels

--Mareridtsmanden. Stephen King og science fiction. Science Fiction Cirklen. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 203 sider. Som ny.150,-


Dalsgaard, Mette

--Den tunge lyre. Russisk emigrantlitteratur 1917-1985. En litteraturhistorisk fremstilling. Gyldendal. 2005. 316 sider. Orig trådheftet papirindbinding. Nærmest som ny.100,-

--En optimistisk tragedie. Sovjetruslands litteratur 1971-1985. En litteraturhistorisk fremstilling. Gyldendal. 2006. 414 sider. Orig trådheftet indbinding. Nærmest som ny.125,-


Demosthene - Mogens Herman Hansen & Signe Isager

--Attiske retstaler fra Demosthenes' tid (Demosthenes XXXII-XXXVIII & LVI). 1-2. Munksgaard.1972. 431 sider. Kvalitets trådheftede softcover, med originale smudsoomslag ulæst sæt!125,-


Dialektforskning. Nordisk Forskningsinstitut. K.U.

--Ømålsordbogen. Vol 1-11. Det udkomne. 1992-2010. Blå helshirtingsindbindinger. Et sæt som nyt.700,-


Ditlevsen, Thorsten (red.)

--Tegn tekst betydning. - introduktioner til nyere fansk filosofi. 1972. 340 sider. Heftet, originalt softcover omslag. 15 -20 sider med lidt kuglepen, ellers velholdt rent eksemplar.90,-


Dixon, R.M.W.

--Basic Linguistic Theory. Vol. 1-2. Oxford University press. 2010. XVI+381 + XVII+489 pp. Solide paprbacks. Verry fien with minor sighn of use.295,-


Drejer, Nanna

--Sjælens spejl. Selma Lagerlöfs forfatterskab. Kahrius. Dk. 2011. 1. udg. 1. opl. 120 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.110,-


Driscoll, Matthew & Svanhildur Oskarsdottir (red)

--66 håndskrifter fra Arne Magnussons samling. Museum Tusculanums forlag. 2015. 1. udg. 1. opl. 237 sider. Original halvshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar.120,-


Drosdowski, Günter

--Tysk Tysk ordbog. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Munksgaard. 1984. 1504 sider. helshirtingsbind, med grønt smudsomslag. Velholdt eksemplar.150,-


Due, Bodil

--Hærværk og helligbrøde. Hermakopideaffæren i Athen 415 f.Kr. og dens følger. Kilder og kommentarer. Sfinx. 2007. 1. udg. 142 sider + tavler. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.90,-


Dupont-Petersen, Mogens

--Marcel Proust og hans verden. Attika 1985. Heftet i originalt omslag.60 sider. Dedikation fra forfatteren. Omslag med overfladiske håndtringtegn.50,-


Dvergsdal, Alvhild

--Oehlenschlägers tragediekunst. Museum Tusculanums forlag. 1997. 320 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Mm-plet på forsiden, ellers som ny.100,-


Dyrkjøb, Jan Ulrik - Fryes, Northrop

--Northrop Fryes litteraturteori. Berlingske Forlag. 1979. 240 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Eastwood, John

--Oxfod Practice Grammar, with answers. Oxford University press. 1999. 432 pp. Orig softcover. Verry fine condition.130,-


Eco, Umerto - Eriksson, Birgit

--Umberto Eco. Rhodos 1995. Heftet i orig omslag. 111 sider. Pænt eksemplar.85,-


Elbrønd-Bek, Bo & Ole Ravn

--Omkring Fiskerne. Værkserien. Hans Reitzels forlag. København 1977.100,-


Eliassen, Knut Ove (red mfl)

--Europæisk litteratur 1500-1800. Staten fra Utopi til Bureaukrati. Aarhus Universitetsforlag. 2017. 263 sider. Med forlagsstempel og ellers som ny.145,-


Engdahl, Horace

--Berøringens ABC. - et essay om stemmen i litteraturen. Gyldendal. BK. 2004. 245 sider. Heftet orig omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Fafner, Jørgen

--Dansk Vershistorie. Komplet i 2 bind. C.A. Reitzels forlag. 374+526 sider. Store formater. Heftet, og i originale softcover omslag. Frisk rent sæt.185,-


Falster, Christian ( Christianus Falsterus)

--D. Junii Juvenalis fiortende Satyra af det danske og latinske sprog. Kjøbenhavn. 1731. 28 sider. Halvpergamentindbinding. Pænt rent eksemplar.200,-

--Satyra 14, honestissima, utilissima, jucundissima, qvam cum interpretatione annotatiunculis et versione Danica ligata. Hafniæ. 1731. 21+28 sider. Senere beskedent halvshirtingsbind. Håndskreven papirtitel på foromslag. Pænt rent eksemplar.350,-


Ferlinghetti, Lawrence

--Iført Apiollinaires filthat og andre digte. Roskilde Bogcafe. 1998. 80 sider. Original trådheftet softcover, med let overfladisk hyldeslid. Velholdt rent eksemplar.200,-


Fibiger, Johannes & Gerd Lütken

--Litteraturens veje. Systime. 2003. 2. udg. 1. opl. 540 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbinding. Gammelt ejersstempel på inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.140,-


Fibiger, Johannes (red.)

--Litteraturens tilgange. Metodiske angrebsvinkler. Academica. 2005. 3. opl. 558 sider. H´Forlagets originale kartonindbinding. Par sider med æseløre, ellers frisk rent eksemplar.125,-

--Litteraturens veje. Gads forlag. 2001. 5.opl. 472 sider. Stort format. Orig kartonindbinding. Pænt rent eksemplar med par smålæsetegn.140,-


Gajus Sallustius Krispus - Sallust

--Katilina og Jugurtha. Karl Schønberg. 894-1896. 4+392 sider. Halvshirtingsindbinding, med enkelt rygforgyldninger. Frisk rent eksemplar.120,-


Gawinski, Birthe - Hansen, John Windfeld

--Dansk Spansk ordbog. Munksgaard. 1996. 4. udg. 1. opl. Orig helshirtingsbind med frisk smudsomslag. 903 sider. Pænt og rent eksemplar.90,-


Gemsøe, Anker

--Metamorfoser i mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Forlaget Medusa. 1997. 1.udgave. 564 sider. Orig.helshirtingsbind med smudsomslag. Doktorafhandling. Helt frisk eksemplar.200,-


Gertz, M.Cl. (udg). - Hesiodos; Sofiokles; Cicero; Thukydides m.m fl.

--Græske og latinske forfattere. 1-3. Rig samling af oversættelser. Gyldendalske Boghandel 1901-1906. ialt i omegnen af 1550 sider. Samtidige brune halvlæderindbindinger, et bind forsvarlige lukket begyndende sprækker og ellers velholdt rent sæt.450,-


Goldstein, Melvyn C.

--English-Tibetan Dictionary og Moderne Tibetan. Library of Tibetan Works. 1999. Revised edition. 342 pp. Orig boards, in dustjacket. Ejersignatur tilskrevet på fribladet.150,-


Gottschalck, Rasmus & Ditlev Tamm (mfl)

--Juristernes latin. Suum Cuique. Gads Forlag. 2019. 1. udg. 269 sider. Forlagets originale softcoveromsalg. Med forlagets stempel og ellers som ny.125,-


Gross, Ramon Garcia-Pelayo Y

-- Spansk-Spansk ordbog. Pequeno Larousse Ilustrado. Munksgaard. 1984/ Larousse. Barcelona 1984. 1663 pp. Richly illustrated in b/w and colour. Orig. Cloth boards in dustjacket. Clean and nice copy.175,-


Gulddal, Jesper

--Litterære pasregimer. Bevægelseskontrol og identifikations i europæisk litteratur 1725-1875. Museum Tusculanums forlag. 2008. 1. udg. Heftet i orig omslag. 411 sider + 16 tavler. Frisk eksemplar145,-


Gyldendal.

--Den store Let og Lækkert kogebog. Gyldendal. 2006. 509 sider. Stort format. Orignalt trådheftet softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Hahn, Michael

--Lærebog i det klassiske tibetanske skriftsprog. Museum Tusculanums forlag. 2003. 1. udg.374 sider. Forlagets orignale kartonindbinding. Som ny.100,-


Halpern, Jack (edit).

--New japanese english character dictionary. Kenkyusha. 1991. 4. print. 1992 pp. Publishers boards, in orig dustjacket. Clean and nice copy, in box.185,-


Hannestad, Knud

--De 30 Tyranner. Studier i Athensk forfatningshistorie i slutningen af 5. århundrede. Rosenkilde & Bagger. 1950. 234 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-


Hansen, Erik - Lund, Jørn

--Kulturens gesanter. Fremmedordene i dansk. Munksgaards Sprogserie. 1994. 155 sider. Original kartonindbidning. Ejersignatur på inderomslag, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Hansen, Mogens Herman

--Antifons taler. Hans Reitzels forlag. 1999. 2. udg. 167 sider. Trådheftning, i orignlat omslag. Nærmest som ny.95,-

--Lysias taler. Museum Tusculanums Forlag. 2002. 160 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.75,-


Harsløf, Olav

--Omkring Stuk. Værkserien. Hans Reitzels forlag. København 1977.75,-


Havamal

--Hávamál. Vikingernes visdomsord. Gudrun 1996. 93 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.70,-


Heltoft, Lars; Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler

--Grammatikalisering og struktur. Museum Tusculanums forlag. 2005. 306 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Som ny.125,-


Henriksen, Ole Lindegaard

--Gads Store engelsk-dansk Cd-rom-bog. Gads forlag. 2000. 2. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 1117 sider. Velholdt eksemplar.200,-


Hermansson, Gunilla

--At fortælle verden. En studie i C.J.L. Almquist Törnrosens bok. Forlagets Spring. 2006. 484 sider. Orig tråheftning, i originalt omslag. Nærmest som ny.145,-

--Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik. Makadam Förlag. Göteborg 2010. 396 sider. Original kartonindbinding, og i med orig smudsomslag. Illustreret i s/h. Forlagsstempel og ellers nærmest som ny.175,-


Hertel, Hans (red)

--PH - en biografi. Gyldendal. 2017. 2. rev. udg. 1. opl. 568 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag. Nærmest som ny.120,-

--Poul Henningsen. Gennem gyngende landskaber. Rejser, kunst og mennesker - personlige essays. Gyldendal. 2015. 1. udg. 344 sider. Kvaklitets trådheftet kartonindbinding. Med dedikation fra Hans Hertel til Niels Birger Wamberg, samt vedlagt helsides brev .250,-

--Tilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. Antologi. Aschenhoug. 1997. 3. rev.udg. 188+190 sider. Heftet i et orig omslag. Pænt eksemplar.75,-

--Tilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. Aschenhoug. 1981. 2. udg. 187+183 sider. Heftet i et orig omslag. Frisk eksemplar.70,-


Hesioid - Hesiodi

--HESIODOU ASKRAIOU TA HEURISKOMENA = HESIODI ASCRÆI QVÆ EXTANT. Cum Notis, ex probatissimis quibusdam Autoribus, brevissimis, selectissimisque. Pasoris Index, auctior multo hac nouissima editione, et multo correctior opera et studio Cornelii Schrevelii. Danielis Elzevirium. Amstelodami. 1657. xvi + 341 pp. Original samtidig patineret hel pergamet indbinding. Inderomslag og forstatspapir med lidt ejernoter/anelse blæk og ellers friske rene sider.1950,-


Høedt, Jørgen (red)

--L&H. Business fagordbogbog engelsk dansk. Lindhard& Ringhof. 1999. 5. gennem rev udg. 1035 sider. Stort format. Helshirtingsindbinind. Orig smudsomslag med lidt kanttegn, ellers frisk rent eksemplar.200,-


Høeg, Carsten

--Introduktion til Cicero. Gyldendal. 1964. 328 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent uopskåret eksemplar.100,-


Høgh, Carsten

--Eventyrleksikon. Gyldendals Bogklubber. 2002. 2. udg. 1. opl. 420 sider. Orig trådheftet kartonbind. Velholdt rent eksemplar.120,-


Høgh, Søren Langager

--Hybridernes paradis. Peter laugesen, Per Højholt og deres elever. Informations forlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 237 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.125,-


Højbjerg, Berit

--Gads udenlandske forfatterleksikon. Gads forlag. København 2001. Orig kartonbind 670 sider. Frisk eksemplar.100,-


Holk, Iben (red). - Jørgen Leth

--Lethland. Jørgen Leth - lyrikeren og essayisten. Museum Tusculanums forlag. 2012. 1. udg. 420 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Holman, Michael

--Teach Yourself Bulagrian. Teach Yourself. 2009. 333 pp. Solid paperback. Frisk rent eksemplar.90,-


Holmen, Marianne

--Engelsk dansk ordbog. Munksgard. 1997. 1. udg. 1049 sider. Orig trådheftet kartonindbidning. Nærmest som ny.200,-


Holmgaard, Jørgen

--Teoriens topik. Medusa. København 1998. Orig. hellærredsbind m smudsomslag. 479 sider. Pænt eksemplar.150,-


Hung, Nguyen Ngoc

--Dansk Vietnamesisk ordbog. Tu Dien Dan Viet. Special Pædagogisk Forlag. 2003. 7. opl. 319 sidwer. Original kartonindbidning. Gammelt ejestempel og ellers som ny.150,-


Hynding, H.C.

--Græsk Syntax. Gyldendal/Universitetsforlaget.. 1972. 174 sider. Orignal kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.75,-


Ingerslev, Dr. C.F.

--Græsk dansk ordbog. Til Skolebrug. (Dette er afløseren til Arnesen's legendariske Græsk Dansk ordbog!). Gyldendal. 1866. 1087 spalter. Samtidig halvlæderindbinding, anelse begyndende sprækkedannelse. Pænt rent eksemplar.200,-


Iversen, Karsten Sand

--Skyggebiblioteket. Batzer & Co./Roskilde Bogcafé. 2002. Heftet i originalt omslag. 125 sider. Velholdt rent eksemplar.100,-


Jacobsen, M. A. og Matras, Chr.

--Færøsk dansk ordbog. + Supplementsbind. Føroysk-Donsk Ordabok +Eykabind. Thorshavn. 1961-1974. 521+252 sider. Originale helfableabind. Frisk rent sæt.200,-


Jæger, Henrik

--Litteraturhistoriske Pennetegninger. Gyldendalske Boghandels forlag. 1878. 1. udg. 347 sider. Indbundet i et samtidigt smukt halvlæderbind med rygbånd og forgyldninger. Rent eksemplar.300,-


Janouch, Gustav - Frans Kafka

--Samtaler med Kafka. Hans Reitzels forlag. 1993. Heftet, i orignalt omslag. 235 sider. Lidt parfumeret duft, ellers velholdt rent eksemplarer.95,-


Jensen, Bo Green

--I løbet af året. Borgen 1984 4. Opl. Heftet 179 s. med lettere brugsspor.50,-


Jensen, Elsebeth Møller (red mfl).

--Nordisk kvindelitteraturhistorie 1-5. Komplet i 5 bind. Rosinante. 1993-98. Rigt illustreret i s/h og farver. Originale hellærredsindbindinger, i orignale smudsomslag. Frisk rent sæt.400,-


Jensen, Jens Peter

--Retorik. Klassikerforeningens Kildehæfter. 2003. 98 sider. Heftet, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-


Jensen, Minna Skafte

--Homer og hans tilhørere. Høst. Humaniora. 2000. 2. udg. 147 sider. Heftet med tråd, originalt omslag. Nærmest som ny.95,-

--Lyre og Bog. Indføring i moderne læsning af antik litteratur. Syddansk Universitetsforlag. 2004. 218 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.120,-


Jensen, Thorkild Borup

--Adam Oehlenschläger. Dansklærerforeningens forlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 116 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Klaus Rifbjerg. Dansklærerforeningens forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. 72 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Ludvig Holberg. Dansklærerforeningens forlag. 2006. 1. udg. 1. opl. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk og rent eksemplar.70,-

--Peter Seeberg. Dansklærerforeningens forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. 80 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Tom Kristensen. Dansklærerforeningens forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. 72 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-


Job Ludolf - (Hiob Ludolf)

--Psalterium Davidis Aethiopice et Latine, Cum duobus impressis & tribus. Francofurti ad Moenum. Johannem David. Zunner. 1699. 1. edit. 8+428 pp. Contemporary full leather boards. Gold lettering and borders on spine. Small previous ownername. Some sign of use at corners, else werry fine and clean condition.1500,-


Jochumsen, Svend

--Teknisk ordbog. Dansk Spansk. Gyldendal. 1983. 1075 sider. Original blå hellærredsindbinding. Orig smudsomslag let falmet og overfladisk skramme. Frisk rent eksemplar375,-


Jogvan Vid Anna

--Føroysk malspilla og malrøkt, Komplet i 4 bind. Egid Forlag. Torshavn 1966,. Helfableabind, med småskrammer og et par sprækker. Rene sider.500,-


Johannes av Skardi

--Donsk-Føroysk ordabok. Torshavn. 1967. Helshirtingsbind. 518 sider. Velholdt eksemplar.90,-


Johannesen, Ole Stig

--Dansk Fransk synonymordbog. Gads forlag. København. 1997. 409 sider. Kartonindbundet. Frisk rent eksemplar.140,-

--Dansk-tysk synonymordbog. - meningsbeslægtede tyske ord og vendinger. Nyt Nordisk forlag/Arnold Busck. 1977. 454 sider. Forlagets originale trådsheftetde helshirtingsbind. Pænt og rent eksempal, med lette overfladiske håndteringstegn.125,-


Johansen, Holger Friis

--Aeschylus: The Suppliants. Vol 1-3. Aarhus University Press. Gyldendal. 1980.120+517+480 sider. Helshirtingsindbinding. Frisk rent sæt.300,-

--Aischylos. Klassikerforeningens Kildehæfter. 1989. 20 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.50,-

--Fri mands tale. Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid. Centrum. 1997. 2. udg. 1. opl. Trådheftet, i originalt omslag. 400 sider.Frisk rent eksemplar.125,-


Johansen, Jørgen Dines

--Litteratur og intersubjektivitet. Syddansk Universitetsforlag/Gyldendals Bogklubber. 2007. 595 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Jones, Kirsten Gade & Robert Petersen

--Ordbogen. Dansk Grønlandsk. Qallunaatut kalaallisut. Ilinniusiorfik Undervisningsformidling. 2003. 968 sider. Original kartonindbidning. Velholdt rent eksemplar.145,-


Jørgensen, Åge

--Dansk litteraturforskning i det 21. århundrede. Dansk litteraturhistorisk bibliografi 2000-2014. Det Kongelige Biblioteg/Museum Tusculanums Forlag. 2015. 508 sider. Stort format. Original kartonindbinding. Nærmest som ny.120,-


Jørgensen, Hans Otto - Wandel, Maria

--Hjernens egen store hund. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. 146 sider. Heftet, i orig omslag. Stor tværformat. Illustrationer. Sider med anelse af mindre bue, ellers pænt rent eksemplar.120,-


Jørgensen, J. Normann (red).

--De unges sprog. Akademisk forlag. 2002. 288 sider. Heftet i orig omslag. Som ny.150,-


Jung - Blaksteen, Vibeke (red).

--Tekster og arketyper. Jung og Litteraturlæsning. Dansklærerforeningen. København 1996. 168 sider. Illustreret i s/h og farve. Heftet i orig. omslag. Som ny.75,-


Kafka, Franz - Pawel, Ernst

--Kafka. Biografi. Spektrum. 1992. Trådheftning, i originalt omslag. 428 sider. Pænt rent eksemplar.140,-


Kafka, Franz - Per Højholt - Uffe Østergard (mfl)

--Essays om Kafka. Sjakalen Beduinserien. 1983. 200 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk eksemplar.200,-


Kalkar, Otto

--Ordbog til det ældre danske sporg. 6 bind. Trykt på foranledning af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 1881-1918. Fotografisk optrykt med ændringer. Akademisk forlag. 1976. Pæne helshirtingsbind.2300,-


Kibrik, Andrej A.

--Reference in Discourse. Oxford University Press Linguistics. 2011. 1. edit. 1. print. 651 pp. Hardback, with orig dustjacket. Near mint condition.125,-


Kjær, Ove L.

--Dansk Latinsk Ordbog, nærmest til Skolebrug. København. 1870. 559 sider. Lidt håndteringpræget halvlæderinbdinding, men ellers pænt rent eksemplar.75,-

--Dansk Latinsk Ordbog. Rosenkilde og Bagger. 1979. 2. udgave 3. oplag Helshirtingbind. 558 sider. Velholdt rent eksemplar.100,-


Kjøller, Klaus

--Aschehougs store bog om at holde tale. Aschehougs forlag. 2002. 1. udg. Orig kartonindbinding. 346 sider. Velholdt rent eksemplar.95,-


Knudsen, Ole

--Ordsprog fra hele verden. Gyldendal. 2005. 1. udg. 1. opl. 358 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Som ny.150,-


Kondrup, Johnny

--Editionsfilologi. Museum Tusculanums Forlag 2011. 553 sider. Original hardcoverindbinding. Nærmest som ny.150,-


Krarup, Per

--Homer. Gyldendals Uglebøger 1964. 264 sider.50,-


Krispus, Gajus Sallustius

--Katilina og Jugurtha. Oversat og indledt med en Fremstilling af Stats- og Samfundsforholdene i Rom i deres historiske Udvikling af H.H. Lefolii. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 1894-1896. 392 sider. Samtidigt halvlæderindbinding, med enkel rygforgyldning. Gamle ejeroplysninger tilskrevet i hånden på friblad. Velholdt eksemplar.100,-


Kristensen, Tom

--Sophus Claussen. Gyldendalske Boghandel 1929. 1 udg. Heftet 28 s.60,-


Larsen, Peter

--Det private øje. - et essay om billeder og blikke. Akademisk forlag 1991. Heftet 162 s.75,-


Larsen, Rune Engelbreth

--Forsvar for verden. En indføring i Neutzsky-Wulffs forfatterskab. Borgen 1994. Orig heftet indbinding. 334 sider. Pænt eksemplar.125,-


Lasson, Frans

--Sophus Claussen og hans kreds 1-2. - en digters liv i breve. Gyldendal 1984. Helpluviusinbind. 371 + 442 s.225,-


Lauritzen, Peter Michael

--Grund og bølge. En litterær tids og åndshistorisk studie af Erik Aalbæk Jensens forfatterskab. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 896 sider. Velholdt rent eksemplar.120,-


Lenning, Walter

--Edgar Allan Poe. Portrætserien. Rosenkilde og Baggers forlag. 1978. Orig kartonbind. 239 s.70,-


Lesley, Brown (edit).

--Shorter Oxford English Dictionary. Vol. 1-2. Oxford. University Press. 2002. 5. edit. 3750 pp. Store formater. Helshirtingsindbindger, med originale smudsomslag. Hilsen på friblad, ellers som ny.400,-


Lewis, Jack C. S. - Sayer, George

--C. S. Lewis liv. Forlaget Scandiavia. 1995. Orig omslag. 328 sider.175,-


Limeta, D.

--Dansk Filippinsk ordbog & Filippinsk Dansk ordbog Limeta Agentur. 1998. 338 sider. Orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.170,-


Lindskog, Bengt I.

--Medicinsk ordbog. Gyldendals Røde Ordbøger. 2004. 992 sider. Orignal kartonindbidning. Orig cd-rom medfølger. Nærmest som ny.500,-


Liversage, Toni

--George Orwell. En introduktion. Gyldendal. 2000. 216 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.70,-


Ljung, Magnus & Sölve Ohlander; Katalin Terstyansky; Lone Thomsen (mfl)

--The Grammar. Gyldendals Gymnasiale Grammatikker. + øvebog 2. Gyldendal. 2003. 3. opl. 200+64 sider. Original kartonindbinding+ klammeheftet øvebog. Frisk rent sæt.200,-


Lukianos

--Hvorledes bør man skrive historie. Ved mesteren M.Cl. Gertz. Gyldendalske Boghandel. 1904. 70 sider. Heftet, i originalt softomslag. Ryg gulnet, friske rene sider.75,-

--Udvalgte dialoger af Lukianos fra Samosata. Ved mesteren M.Cl. Gertz. Gyldendalske Boghandel. 1916. 173 sider. Heftet, i originalt softomslag. Ryg gulnet, friske rene sider.95,-


Lundbye, Jesper

--Spansk - Dansk / Dansk - Spansk Høst & Søn. 1990. Studieudgave. Orig kartonbind. 526 sider.75,-


Lundbye, Vagn, Kirkeby, Per og Zeruneith, Keld

--Tilbage til Island. Aschehoug. 2006. 1. udg., 1. opl. 112 sider. Forlagets originale indbinding med smudsomslag. Tværformat. Pænt rent eksemplar.85,-


Madsen, Anders Lund

--Madsens ÆØÅ. Aschehoug. 1998. 2. udg. Orig omslag. 284 sider. Frisk eksemplar.100,-


Madvig, Johan Nicolai Dr.

--Den Romerske Stats Forfatning og Forvaltning. Gyldendalske Boghandel. 1881-82. 487+653 sider. Samtidige halvshirtingsindbindinger. Lidt blyantstreger her og der.200,-

--Det latinske sprogs formlære. Til brug for skolens lavere klasser. Kjøbenhvan. 1844. 133 sider. Samtidig Halvlæderindbinding. Frisk rent eksemplar.250,-


Mai, Anne-Marie

--Danske digtere i det 20. århundrede. Vol. 1-3. Komplet i 3 bind. Gads Forlag. 2000-2002. 4. udg. Stor format. Orig helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Illustreret i s/h. Frisk rent sæt.650,-

--Galleri 66. En historie om nyere dansk litteratur. Gyldendal. 2016. 393 sider. Originalt softcoveromsalg. Pænt rent eksemplar.125,-


Mai, Anne-Marie - Maria Davidsen (red)

--Litteratur på stedet. Syddansk Universitetsforlag. 2013. 346 sider. Original kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.140,-


Manguel, Alberto

--Af læsningens historie. Gyldendal. 2003. 1. udg. 383 sider. Heftet i orig omslag., anelse nistret og fremstår ellers ulæst.75,-


McGuire, Brian Patrick

--Autoritet i middelalderen. Center for europæiske middelalderstudier & C.A.Reitzel 1991. Heftet, forlaget papirbind 200 s.100,-


Michaëlis, Bo Tao (red).

--Verdenslitteraturens store forførere. Politiken Bøger. 2005. 1. udg. 256 sider. Orig kartonindbinding med frisk smudsomslag. Illustreret i s/h og farver. Velholdt eksemplar.95,-


Michelsen, Knud (red).

--Forfatterleksikon. Udenlandsk litteratur. Komplet i 2 bind. Rosinante. København 1999. 852 sider. Orig. illustrerede kartonbind. Exlibris på inderperm og et pænt og rent sæt.350,-


Modvig, Gunnar

--Eros, kunst og socialitet. Gyldendal (1974) 166 s. Om motiver i Sophus Clausens forfatterskab75,-


Mogensen, Tine Engel

--Den gode historie. Opslag i Jan Kjærstads Forføren, Eroberen og Opdageren. Heftte. Orig omslag. 215 s. Forlagsstempel på friblad.160,-


Møldrup, Anne Elise

--Gotisk skrift. Vejledning i læsning af kilder til slægtsforskning. J.H. Schultz Forlag. 1963. Heftet, i originalt omslag.90,-


Møller, Kai Friis

-- Pervigilium veneris eller Nattevagten fra venus. Kjøbenhavn. 1933. 23 sider. No. 159/ 230.Stor format. Trykt på hollansa tobaks kardus, indbundet i samtidigt halvlæderbind, med blindtryk og rygbånd. Orig for og bagomslag medindbundet. Velholdt eksemplar.200,-


Mønster, Louise (red).

--Nedbrydninges opbyggelighed. Aalborg Universitetsforlag. 2009. 1. udg. Heftet i orig omslag. 332 sider. Pænt rent eksemplar.125,-


Mortensen, Arne Thing

--Perception og sprog. - et filosofisk essay. Akademisk forlag 1972. Heftet forlagsindbinding 237 s.100,-


Mortensen, Klaus P.

--Stjernekikkeren. Johan Ludvig Heibergs sande biogrphie. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 214 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Mortensen, Klaus P. og May Schack (red).

--Dansk Litteraturs historie. Bind 1-V. Komplet i 5 bind. Gyldendal. 2007 Bourgognefarved hellærredsindbinding. Frisk rent sæt/nærmest som nye.1400,-


Munch-Petersen Palmgren, Valfrid (Mfl.)

--Svensk Dansk ordbog. Gyldendals røde ordbøger. 1970. 12. opl. 171 sider. Helshirtingsbind. Velholdt rent eksemplar.70,-


Munch-Petersen, Valfrid Palmgren & Hartmann, Ellen

--Svensk-dansk ordbog. Gyldendal. 1941. 1. udg. Orig solidt mørkeblåt halvlæderbind. 11098 sider.150,-

--Svensk-dansk ordbog. Gyldendals røde ordbøger. Gyldendal 1999. 10 opl. 251 sider. Rødt helshirtingsbind. Velholdt rent eksemplar.100,-


Murphy, Raymon

--English Grammar in Use. With answers and CD-ROM Cambridge University Press 2013. x, 380++4 sider. Stort format. Solid paperback. Nærmest som ny.125,-


Nielsen, Peter Legård

--Gyldendals citatleksikon. - verdens bedste citater. Gyldendal. 2004. Kartonbind. 536 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Nimb, Sanni (red)

--Den Danske Begrebsordbog. DLS. 2015. 3. opl. 1397 sider. Forlagets hellærredsindbinding. Nærmest som ny.240,-


Olsen, Ib Spang - Søren Vinterberg (udg)

--Ib Spang Olsens ABC. Billederne. Bøgerne. Mennesket. Lindhardt & Ringhof. 2015. 343 sider. Stort format. Forlgets originale kartonindbinding. Rigtillustreret. Velholdt rent eksemplar.140,-


Olsen, Per

--Livet bliver ikke genudsendt. Carpe diem-temaet. Syddansk Universitetsforlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 456 sider. Heftet i org omslag. Forlagsstempel og ellers som ny. Pressemeddelse vedlagt.175,-


Oscar K.

--Voltaires Candide eller optimismen. Illustreret af Dorte Karrebæk. Dansklærerforeningen. 2009. 1. udg. 87 sider. Stort format. Orig forlagsindbinding. Frisk eksemplar.100,-


Østergaard, Claus Bratt

--Romanens tid - om køn og civilisation i det 18. og 19. århundredes fiktion. Basilisk. København 1987. Heftet med orig. omslag. 598 sider. Illustreret i s/h. Velholdt rent eksemplar.120,-


P. Vergil Maronis - Vergil - Dr. Georg F.V. Lund

--Aneneis. Bog I-VI & VII-XII. C.A. Reitzels forlag. 1874. 2. udg. 338+271+ 52 sider inklusiv navnereg (1883). I et halvshirtingsbind, med lædertitelfelt. Latisk og dansk tekst på samme side. Enkelte streger, navn på friblad ellers velholdt eksemplar.400,-


Pallesen, Bollette Rud (red).

--Engelsk Dansk / Dansk Engelsk ordbog for børn. Gyldendal. 2005. 872 sider. Orig kartonindbinding.100,-

--Politikens Engelsk Dansk / Dansk Engelsk ordbog Politiken. 2008. 735 pp. Original kartonindbinding. Nærmest som ny. Uden cd-rom.125,-

--Politikens Tysk Dansk/ Dansk Tysk. Politiken. 2008. 808 pp. Original kartonindbinding. Nærmest som ny. Uden cd-rom.125,-


Parrott, Martin

--Grammar for English Language Teachers Cambridge. 2013. 6. print. 470 pp. Stor solid Paperback. Nærmest som ny..175,-


Peders Syv - Hansen, Aage

--Peder syvs danske ordsprog. Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Aage Hansen. Ejnar Munksgaard. 1944. XX+494 sider. Stort format. Ubeskåret i originalt kartonomslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Pedersen, Christian Bank - Thomas Mann

--Formens erindringer. Om Thomas Manns Der Tod in Venedig. Klim. 2001. 159 sider. Heftet, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.95,-


Pedersen, John - Ebbe Spang-Hanssen - Carl Vikner

--Fransk Syntaks. Akademisk forlag. 1975. orig kartonindbinding. Solbleget ryg ellers pænt og rent eksemplar.100,-


Peterson, Davis A.

--Applicative Constructions. Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory. Oxford University Press Linguistics. 2007. 1. edit. 1. print. 293 pp. Hardback, with orig dustjacket. Near mint condition.350,-


Plutak

--Elleve levnedsskildringer af Plutak. Karl Schønbergs forlag. 1890. 490 sider. Blå halvshirtingsindbinding. Pænt rent eksemplar.175,-


Polyb - Polybios - Walbank, F.W.

--A Historical Commentary on Polybius. Vol 1. Commentary on Books I-VI. Oxford. At the Clarendon Press. 1970. xxvii+776 pp. Rød helshirtingsindbinding. Velholdt rent eksemplar. Verry fine condition.400,-


Poulsen, Frederik

--Probleme der römischen ikonographie & Römische privatporträts und prinzenbildnisse. København. 1937+ 1939. 47s und 67 taflen & 46s und taflen. Halvlæder indbinding, med rygbånd. Orig foromslag medindbundet. Exlibris på inderomslag. Frisk rent eksemplar.350,-


Prasse, Karl-G. & Ghoubeid Alojaly (a.o.)

--Dictionnaire touareg-français A-Z. Museum Tusculanums forlag. 2003. 1033 sider. Forlagets orignale kartonindbindinger. I orig plastforseglning og som nye.200,-


Rasmussen, Rene

--Slut. Begynd! En psyko-narrativ læsning af James Joyces "Ulysses". Politisk Revy. 1996. Heftet, i originalt omslag. 299 sider. Frisk eksemplar.125,-


Ravn, Ib (red).

--De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem. 1994. Munksgaard/Rosinante. Heftet i orig omslag. 224 sider. Frisk eksemplar.90,-


Reiss, Timothy J.

--Tragedy and truth. Studies in Development oga Renaissance and Neoclassical Discource. Yale University press. 1980. Indbudnet og med frisk smudsomslag. 334 sider. Ejersignatur på friblad ellers velholdt eksemplar.200,-


Rey, Alaon & Paul Robert

--Le Grand Robert de la langue francaise. Vol 1-6. Komplet. Le Robert. 2001. Mere end 13440 sider. Røde hellærredsindbindinger, med gennemsigtigt plastikomslag. Helt frisk rent sæt.2400,-


Ribnikar, Vladislava

--Teach Yourself Serbian. Teach Yourself. 2005. 334 pp. Solid paperback. Frisk rent eksemplar.100,-


Richard, Anne Birgitte

--Køn og kultur. Museum Tusculanums forlag. 2005. Orig kartonindbinding. 555 sider. Et eksemplar som nyt.200,-


Ringgaard, Dan

--Nordbrandt. Aarhus Universitesforlag. 2005. 1. udg. 1. opl. 293 sider. Originalt trådheftet indbinding. Omslag noget nusset, pæne rene sider.120,-


Roby, Henry John

--Grammar of the Latin Language. from Plautus to Suetonius. Cambridge. 2010. 1. edit. 478 pp. Softcover. Mint condition.125,-


Rönning, F.

--Rationalismens tidsalder. 1-3. - en litteraturhistorisk fremstilling. 3 dele i 4 bind. Karl Schønbergs forlag. 1886-96. Samtidige halvlæderbind med rig rygforgyldning. Navn på friblad. Velholdt rent sæt.400,-


Roxman, Susanna (red.)

--Kvindelige forfattere. Kvindernes litteraturhistorie fra antikken til vore dage. Blytmanns forlag København 1985. Hellærredsbind m orig omsl.100,-


Sartre, Jean-Paul

--Situationer. Essays. Gyldendals Uglebøger 1966. 201 sider. Heftet, i orig omslag. Navn på inderomslag, ellers pænt eksemplar.60,-


Sauerberg, Lars Ole

--Litteraturvidenskaben siden nykritikken. En kort introduktion. Odense Universitetsforlag, 2000. 185 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Schmidt, Povl - Anne-Marie Mai (red mfl).

--Læsninger i dansk litteratur. Komplet i 5 bind. Odense Universitetsforlaget. 2001. 2. udg. 1. opl. Heftede i de originale omslag. Et sært nærmest som nyt, i orig kassette.400,-

--Læsninger i dansk litteratur. Komplet i 5 bind. Universitetsforlaget. Odense. 1998. 1. udg. 1. opl. Store formater. Hellærredsinsdbindinger. Frisk velholdt rent sæt.500,-


Schmidt, Rigmor Kappel

--Bakthin og Don Quixote. En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers. Forlaget Klim. 2003. 1. udg. 205 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Schneider, Edgar W.

--Postcolonial English. Cambridge. 2007. 367 pp. Orig softcover. Near mint.150,-


Sehested, Jens Steen

--Jens Steen Sehesteds digtning. Komplet i 2 bind. Udgivet af Jens Keld og Marita Akhøj Nielsen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 335+ 375 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Med forlagsstempel og ellers som nye.200,-


Simon, Georg

--Gotisk skrift. Læsning af slægts og lokalhistoriske kilder. Dansk Historisk Håndbogsforlag. 1978. 126 sider. Stort format-. Helshirtingsbind. Velholdt eksemplar.125,-

--Gotisk skrift. Læsning af slægts og lokalhistoriske kilder. Dansk Historisk Håndbogsforlag. 1981. 4. opl. 126 sider. Stort format. Heftet, i orignalt omslag. Ejersignatur tilskrevet, ellers rent eksemplar. Lette hjørnetegn.100,-


Skibstrup, Maj & Marie-Louise Svane (red)

--Det fortælles i Istanbul. Klim 2018. 311 sider. Original softcoverindbinding. Nærmest som ny.120,-


Skytte, Gunvor (red)

--Vindue mod den romanske verden. Museum Tusculanums Forlag 1994. Heftet papirbind 214 s.75,-


Skyum-Nielsen, Peder

--Godt Dansk. Syddansk Universitetsforlag/DR. 2008. 1. opl. Heftet i orig omslag. 464 sider. Pænt rent eksemplar. Virker ulæst.150,-


Sonne, Jørgen

--Europæisk lyrik. C.A.Reitzels forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. 394 sider. Trådheftet, i orig omslag, med orig smudsomslag. Nærmest som ny.150,-


Sørensen, Birte

--Litteratur forståelse og tolkning. Alinea. 2001. 1. udg. 302 sider. Heftet i orig omslag. Ejersignatur tilskrevte og ellers et velholdt eksemplar.125,-


Sørensen, H.E.

--Alle de skjalde - Litteraturen i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen. Historisk Samfund for Sønderjylland. 2015. 1. udg. 664 sider. Forlagets originale trådheftede kartonmindbindin. Nærmest som ny.160,-


Sørensen, N. Chr. - Inge-Lise Dalager. (mfl).

--Dansk Fransk. Gyldendals røde ordbøger. 2005. 7. udg. 5. opl. 896 sider. Frisk og rent eksemplar.100,-

--Dansk Fransk. Gyldendals røde ordbøger. 2001. 2. udg. 896 sider. Frisk og rent eksemplar.100,-


Sørensen, Villy

--Tilløb. Gyldendal Bk. Dagbøger 1949-53. Indb. 235 s.100,-


Sørensen, Wanda Strange

--Dansk Polsk ordbog. Speciel-Pædagogisk forlag. 2007. 1. udg. 6. opl. Forlagets originale kartonindbidning. Frisk rent eksemplar.150,-

--Dansk Polsk ordbog. Speciel-Pædagogisk forlag. 1996. 3. opl. 350 sider. Orig heftet indbinding. Omslag med lidt kant- og hjørneslid. Rene sider.120,-


Spliedt, Hanne Steen (red.)

--Politikens Fransk-Dansk. Dansk-fransk. Politikens Ordbøger. 2003. 1. udg. 1. opl. 860 sider. Hardback. Pænt rent eksemplar.95,-


SPRING - p+

--Kierkegaards hat. SPRING. Tidskrift for moderne litteratur. Nr. 8. 1995. 182 sider. Frisk eksemplar.100,-

--Spring. SPRING. Tidskrift for moderne litteratur. Nr. 24. 2006. 184 sider. Frisk eksemplar.100,-


Springborg, Peter (edit)

--The Saga of King Olaf Tryggvason. Earley Icelandic Manuscripts in Facsimile. Rosenkilde og Bagger. 27 pp+(53+24 fototavler). 4to. Meget stort fomat. Rød halvmaroquin med orig smudsomslag. Bound by Ole Olsen. Near mint condition.1000,-


Stassen, Leon

--Predicative Possession. Oxford University Press Linguistics. 2009. 1. edit. 1. print. 812 pp. Hardback, with orig dustjacket. Near mint condition.385,-


Stchelkunoff, Ivan

--Dansk russik ordbog. Arnold Busck 1949. 643 sider. Original helshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar.150,-


Steever, Sanford B

--The Dravidian Languages. Routledge. 1998. xiv+436 pp. Hardcoverboards. Near mint condition.1450,-


Stone, Michael; Dickran Kouyjian; Henning Lehmann.

--Album of Armenian Paleontology. Aarhus Univ. Press. 2002. 554 pp. Original decorated cloth, in orig slipcase. Near mint condiition.600,-


Sueton - Thomas Schmidt

--Caji Suetonii Tranquilli tolv første romerske kejseres Levnetsbeskrivelser udi otte bøger. København. 1750. 1. udg. 738 sider. Samtidig halvlæderindbinding,med rygbånd, forgyldte vignetter. Lidt krakkeleret i lakken. Anelse begyndende sprækkedannelse ved øvre del af fals. Ejersignatur på inderomslag og ellers velholdt rent eksemplar.750,-


Svabo, J.G.

--Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. Munksgaard. 1966. 994 sider. Stor format. Originalt trådheftet hellærredsbind. Velholdt eksemplar.400,-


Svendsen, Erik

--Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme. Gyldendal. 1998. Heftet. Orig omslag. 452 sider. Ryg med læserille og kort forfatterhilsen på fribladet, ellers velholdt rent eksemplar.125,-


Svendsen, Erik og Ljungberg, henrik

--Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 2000. Forlaget Spring. 2000. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 293 sider. Illustrationer.100,-


Syme, Ronald

--Ticitus. Vol 1-2. Oxford University Press. 1997. i alt xii+856 pp. Hardcover, med orig smudsomslag. Near mint condition.500,-


Tacitus, Cornelius

--Agrikola Germanien. Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 1901-02. 196 sider. Samtidig halvlshirtrtingsindbinding, med enkel rygforgyldning. Frisk rent eksemplar.140,-

--Cornelius tacitus's årbøger eller Rom under Cæsarerne. Bog 11-16. Karl Schønberg. 1887. 374 sider. Mørkeblå halvshirtingsindbinding. Tilskrevte ejersignatur og ellers frisk rent eksemplar.140,-

--Cornelius tacitus's årbøger eller Rom under Cæsarerne. Bog 1-6. Karl Schønberg. 1885. 396 sider. Mørkeblå halvshirtingsindbinding. Tilskrevte ejersignatur og ellers frisk rent eksemplar.140,-

--Historiebøger. Karl Schønberg. 1889. 435 sider. Mørkeblå halvshirtingsindbinding. Tilskrevte ejersignatur og ellers frisk rent eksemplar.140,-


Tamas, Magay - Laszlo, Orszagh

--Hungarian-English Dictionary / Angol Magyar Nagyszotar. Akademiai Kiado. 2009. 19+1779, 2 spaltede sider. Stort format. Helfableabind. Nærmest som ny.450,-


Taubert, Sigfred

--Bibliopola. Bilder und Texte aus der Welt des Buchhandels. Vol 1-2. Hauswedell. 1966. xxxv+123+ix+523 sider. Fransk tysk engelsk tekst. Hellærredsindbindinger, med skindtitelfelter. Exlibris. Velholdt rent sæt.350,-


Theokritos

--Theokritos. Udvalgte Digte. Gyldendalske./Nordisk Forlag.1915. 1. udg. xix+103 sider. Oversat af Sigurd Müller. Tegninger af Lorens Frølich. Dedisktaion fra oversætter. Indbundet og overtrukket med tidens batikpapir. Orig for og bagomslag medindbundet. Velholdt.95,-


Thomsen, Ole

--Pluk Dagen. (også udgivet under til Veje til Rom!) Romersk litteratur fra Platus til Juvenal. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 455 sider. Illustreret. Pænt rent eksemplar.145,-


Thukydid - Thucydid - Gomme, A.W.

--A Historical Commentary on Thucydides. Vol 1. Commenrary on books I. Oxford. At the Clarendon Press. 1971. xii+480 pp. Rød helshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar. Verry fine condition.300,-

--A Historical Commentary on Thucydides. Vol 2. Commenrary on books II-III. Oxford. At the Clarendon Press. 1969. xi+436 pp. Rød helshirtingsindbinding. Frisk rent eksemplar. Verry fine condition.300,-


Thurah, Thomas

--Historien er ikke slut. Gyldendal 2001. 473 sider. Hellærredsindbinding, i orignalt smudsomslag. Velholdt eksemplar.150,-

--Tekstanalyse og litterær metode. Gyldendal. 2012. 3. opl. 181 sider. Heftet, i orignalt omslag. Velholdt rent eksemplar.90,-


Thurah, Thomas (Red.)

--Ikoner. Atten portrætter af det 20. århundrede. Gyldendal. 2000. Orig heftet indbinding. 215 sider. Forlagsfrisk eksemplar.100,-


Togeby, Knud

--Fransk grammatik. Gyldendal 1965. Hellærreds indbinding. 963 sider. Frisk rent eksemplar, med par små håndteringstegn.150,-

--Kapitler af fransk litteraturhistorie. B. 1- 2. Akademisk forlag 1971. Hft.100,-


Tolstoj, Lev - Leo Tolstoy - Romain Roland

--Tolstoi. V.Pio Boghandel. 1919. 262 sider. Originalt foromslag medindbundet. Halvlæderindbinding, med rygbånd og blindtrykte vignetter. Velholdt rent eksemplar.150,-


Torresin, Giuseppe

--Homer. Fagligt udvalg i Græsk & Oltidskundskab. 1989. 60 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-


Tucholsty, Kurt

--Udvalgte skrifter. Stor bibliotek Rhodos 1976. Forlagets heftede papirbind 244 s.60,-


Turell, Dan - Movin, Lars & Rasmussen, Steen Møller

--Onkel Danny fortalt. Interviews. Bebop. 2003. 1. udg. 1. opl. 183 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar.90,-


Turner, Mark

--Den litterære bevidsthed. Haase & Søns forlag. 2000. Orig heftet indbidning. 255 sider. Frisk rent eksemplar.95,-


Uri, Helene

--Hvad er sprog. Akademisk forlag. 2006. 198 sider. Trådheftet i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.120,-


Ussing, J.L.

--DE Nominibus vasorum Græcorum. Dispotato. Blanci Luni. 1844. 176 sider. Heftet, i orignalt omslag. Lidt gulnet og lidt slidt ved false, ellers pæn.200,-


Vestergaard, Anne-Marie

--Hverdagens fortællinger. Multivers Academic. København 2010. 254 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Viberg, Åke (m.mfl)

--Svensk grammatik på Somaliska. Naxwaha iswiidhishka oo ku qoran af-soomaali. Mål. 1999. 178 sider. Solid paperback. Frisk rent eksemplar.125,-


Vinterberg & Bodelsen - Viggo Hjørnager Pedersen.

--Dansk Engelsk. Gyldendal 1989. i 2 bind. Helshirtingsbind. 917+928 sider. Noget slid langs false. Ejersignatur tilskrevet.350,-

--Dansk Engelsk. Gyldendals røde ordbøger. 1990. 3. Udg. 1.opl. 1473 sider. Indbundet i rød hellærred. Pænt eksemplar.200,-


Vogel-Jørgensen, T.

--Bevingede ord. Gads forlag. 1940. 20+648 spalter+24 sider. Blå halvlæderindbinding med rygbånd og forgyldninger. Helt frisk rent eksemplar.125,-

--Ubevingede ord. Gads forlag. 1957. 686 sider. Velholdt halvlæderindbinding.150,-


Werlauff, E.C. &grønlands natur Outzen, N.

--Preissschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend/Prisskrifter angaaende det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn. 1819. 12+ 8+140+153 sider. Nyere halvlærredsbind. Velholdt eksemplar.500,-


Wilson, Peter M

--Simplified Swahili. Longman. 2009. 317 sider. Solid paperback. Frisk rent eksemplar.75,-


Wiming, Kister (red).

--Svensk Serbokroatiskt lexikon. Svedsko srpskohrvatski recnik. Skolverket. 1992. 592+32 sider. Original kartonindbinding. Pænt rent eksemplar.200,-


Zerlang, Martin

--Fem magiske fortællere - og et rids af romanens historie i Latinamerika. Forlaget Spring, Hellerup 2001. Heftet med orig softcover omslag. 284 sider. Lidt prafumeret duft, ellers velholdt eksemplar.150,-


Zeruneith, Keld

--Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samfund. En biografi. Gyldendal 1981. 1. Opl. 453 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Lette brugstegn ved kanter af omslag. Pænt rent uopskåret/ulæst eksemplar.145,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 31 17 49 52Hjem